Diffusion av innovationsteori

Diffusion av innovation är ansvarig för spridningen av några av de viktigaste framstegen i mänsklighetens historia, till exempel användning av papper, tryck och sprängämnen - och kan fortfarande hjälpa till att starta en framgångsrik produkt. Teorin om spridning av innovation förklarar hur trender uppstår och varför samhällen antar viss teknik. Företag som introducerar nya produkter bör ägna särskild uppmärksamhet åt diffusion av innovation, eftersom det kan varna dem för sannolikheten för framgång eller misslyckande av en produkt.

Ändamål

Idéer tenderar att sprida sig genom samhället i allt större grad eller fizzle out. Diffusionsteori beskriver hur, varför och när innovationer sprids genom ett samhälle. Exempelvis tog saker som datorer över skrivmaskinen, men de flesta använder en QWERTY-tangentbordslayout trots att mer effektiva tangentbord finns.

Nyckelfaktorer

Forskning om diffusion av innovation pekar på fem nyckelfaktorer som bestämmer framgången för en idé. Innovationen måste erbjuda en viss fördel över en befintlig produkt, såsom teknisk överlägsenhet, bekvämlighet eller socialt erkännande. Tanken måste anpassas till befintliga värden och användarnas behov. Till exempel avvisar vissa kulturer födelsekontrollpiller av religiösa skäl. En annan viktig faktor är komplexitet. Ju enklare objekt och färre färdigheter som behövs för att använda det, desto snabbare användare kommer att anta det. Konsumenterna vill också prova produkter innan de köper en och föredrar att se resultaten av tidiga adoptörer av en innovation. Slutligen desto lättare är det att se resultaten av innovationen, ju mer sannolikt det är att de kommer att anta det.

Kommunikationskanaler

Den inledande kunskapen om en produkt kommer mest från massmedia tills en majoritet av konsumenterna i en måldemografisk adopterar en innovation. När en produkt blir vanlig, beror konsumenterna mest på ansikte mot ansikte rekommendationer från kamrater, varför sociala medier som bloggar kan ha en så stark effekt på marknadsföring. När en produkt når "kritisk massa", förblir idén sig själv. Innovatörer och tidiga adoptörer driver en innovation till kritisk massa eftersom de ses som experter och förebilder.

Ansökan

Du kan använda logaritmiska funktioner för att uppskatta tillväxten av ett projekt och när ny försäljning kommer att sjunka till noll. Du bör också använda de faktorer som gör att innovationer accepteras för att marknadsföra din produkt. Du kan till exempel använda ansikte mot ansikte kommunikation med tidiga adoptrar för att få feedback på en produkt för att göra det billigare, enklare att använda och ge användaren en fördel. Vissa företag belönar tidiga adoptrar med mediedekning för att göra dem "ikoner" och mer benägna att hålla fast vid en produkt och fortsätta det tills idén når kritisk massa.

Populära Inlägg