Nackdelarna med långsiktig kassaflödesprognos

Långsiktiga affärsplaner är ofta beroende av prognoser för att fastställa strategiska mål och mål som sträcker sig från tre till fem år. Kassaflödesprognoser används i budget- och lönsamhetsprognoser. Eftersom kassaflödesprognoser i praktiken är en utbildad bästa gissning, ju längre de sträcker sig desto större är deras nackdelar.

Ändra affärsmiljö

En säkerhet för varje företagsägare är en osäker affärsmiljö. Vad som gäller idag kanske inte nödvändigtvis är sant imorgon. Oplanned eller oförutsedda förändringar i faktorer som ekonomi, federal och statlig lagstiftning och effekterna av företagskonkurrens kan orsaka kaos på långsiktiga kassaflödesprognoser. Händelser som positivt påverkar verksamheten kan också påverka långsiktig prognostisering av kassaflödet. Förbättrande teknik, till exempel, kan förbättra effektiviteten men vara dyr att genomföra. Företag som förutspår kontantflöden på lång sikt befinner sig ofta i att anpassa sig till förväntningarna - ibland mer än en gång - för att ta hänsyn till en förändrad affärsmiljö.

Historisk vs Industriinformation

Långsiktigt kassaflödes prognoser bygger starkt på trender och historisk information. Detta kan skapa problem för ett nytt företag eller företag utan åtminstone några år av historiska data. Även om ett nyare företag kan skapa prognoser med hjälp av data som branschstatistik, marknadsindexinformation och konsumentforskning, gäller denna information för branschen eller marknaden i allmänhet men kanske inte särskilt lämpad för ett visst företag. Begränsad, otillgänglig eller inte helt korrekt information kan leda till felaktiga långfristiga kassaflödesprognoser.

Bästa gissuppskattningar

Alla prognoser, oavsett hur bra eller hur mycket stödjande information ett företag har till hands, är ett bra gissning som innebär en viss sannolikhet. Även kortsiktiga kassaflödesprognoser kanske inte är 100 procent korrekta. Ju längre en prognos sträcker sig desto större är sannolikheten att det kommer att vara felaktigt. Detta är en anledning till att vissa långsiktiga kassaflödesprognoser innefattar tidskrävande multipla "vad-om" scenario besluts träd och minst en beredskapsplan.

Felaktiga affärsbeslut

Förlitar sig på långsiktiga kassaflödesprognoser kan leda till felaktiga och potentiellt kostsamma affärsbeslut. Om exempelvis en företagsägare åtar sig att göra en kapitalinvestering i verksamheten, till exempel inköp av fastigheter eller dyr utrustning, baserat på långfristiga kassaflödesprognoser, och prognoserna blir korta, kan verksamheten drabbas av stora finansiella konsekvenser. Ett alternativ skulle vara att öka företagets skuldbelastning för att täcka bristen, vilket i sig skulle kunna göra verksamheten ännu mer hotande.

Populära Inlägg