Visar Unicode Med Visual Basic 6

Unicode låter dig visa utökade tecken i dina Visual Basic 6-formulär. Det betyder att du kan visa tecken, till exempel kinesiska eller ryska brev, i en blankett som används av en engelsk användare. Använd den kodade strängen Unicode för att lagra data i en variabel och visa data till användarens skärm.

Ändamål

Datorer som ställs in med det engelska språket använder bara teckensnormen till det engelska språket. Unicode låter dig använda utökade tecken, som vagnretur och flikar och tecken som används på andra språk. Du brukar använda Unicode i VB för applikationer som kräver specialtecken och flerspråkig kommunikation.

Lagring

En byte-variabel kan lagra Unicode-tecknen för din ansökan. Du kan lagra flera tecken i en arrayvariabel så att du kan skriva ut flera tecken samtidigt. Följande kod visar hur du ställer in en VB-variabel för att lagra Unicode-tecken:

Dim tecken som Byte karaktär = & HFF

Visa

När du har lagrat varje byte-tecken som du vill visa använder du en textruta eller en etikettkontroll för att visa tecknen på användarens skärm. VB översätter tecknen till rätt format, så du behöver inte manuellt konvertera tecknen till standardsträngformatet. Följande kod visar tecknet i en textruta med namnet "mybox":

mybox.Text = tecken

överväganden

Du måste också överföra och använda Unicode byte datatyp när du arbetar med filer. Om du tror att en fil innehåller utökade tecken måste du importera filen med hjälp av bytdatatypen och överföra data till ett strängvärde när du visar det på formuläret eller lagrar data i en ny fil.

Populära Inlägg