Så här visar du betalningsregistret i QuickBooks Pro

QuickBooks gör det möjligt för företagsägare att visa kontokartor, till exempel kontot betalningsregister, för att hjälpa dem att hantera företagets ekonomi. Kontot betalningsregister visar pengarna som betalas eller är skyldiga till andra företag. Registret är uppdelat på faktura, och du kan sortera diagrammet enligt olika kriterier. Visa konton Betalningsbar förteckning förhindrar att du saknar betalningar till dina leverantörer.

1.

Öppna QuickBooks, klicka på "Lists" och sedan "Account Chart."

2.

Dubbelklicka på "Konton betala" för att visa registret.

3.

Klicka på "1-linje" så att varje post bara tar upp en rad i diagrammet och "Visa öppen balans" för att visa saldon från utestående fakturor.

4.

Klicka på rullgardinsmenyn "Sortera efter" och välj metod för att sortera registret.

Varning

  • Informationen i denna artikel gäller QuickBooks 2013. Det kan variera något eller betydligt med andra versioner eller produkter.

Populära Inlägg