Hur man visar ett antal celler på undersidan av fönstret i Excel

Nummer påverkar din företags framgång, och Excel hjälper dig att hantera dina nummer. Om dina kalkylblad innehåller försäljningsuppgifter eller anställningsnamn måste du kanske behöva räkna värden i en kalkylarkskiva. Du kan göra det utan att använda formler genom att visa cellräkningar i statusfältet längst ner i huvudfönstret. Om du inte ser cellantal längst ner i det här fönstret kan du få dem att visas med ett par musklick.

1.

Starta Excel och öppna ett av dina dokument.

2.

Leta reda på statusfältet längst ner i fönstret. Högerklicka på statusfältet för att visa en lista med alternativ.

3.

Klicka på alternativet "Count" för att placera ett kryssmarkering bredvid det.

4.

Klicka på en av kolumnrubrikerna i dokumentet som har värden. Ordet "Count" visas i statusfältets nedre högra hörn. Antalet celler som innehåller värden visas bredvid det ordet.

tips

  • Markera en grupp celler och räkningen ändras för att visa antalet celler du markerade.
  • Använd statusfältet för att spara tid genom att visa andra värden direkt. Genom att lägga till kryssrutor bredvid "Genomsnitt", "Summa", "Minsta" och "Högsta" kan du också visa dessa värden på statusfältet när du klickar på en kolumnrubrik.

Populära Inlägg