Så här visar du aktuell TCP-trafik på en Cisco Router

Cisco-routrar, som ofta används i företagsnätverk, distribuerar nätverkstrafik över nätverket via flera protokoll. Transmissionskontrollprotokollet eller TCP-anslutningen är en protokolltyp som vidarebefordras av routern. UDP är en annan protokoll typ. Cisco Routers administrativa gränssnitt visar aktuell trafik, inklusive TCP-anslutningar, när som helst. Anslutningar visas i ett nätformat när kommandot är utfört.

1.

Logga in på Cisco-routern med administrativa uppgifter.

2.

Skriv följande kommando vid routerns ledprompt:

visa öppna portar med styrplanets värd

3.

Tryck på "Enter" -knappen. Varje anslutning är listad i tabellformat.

4.

Visa data i den fjärde kolumnen som heter "Tjänster". Varje öppen TCP-anslutning visas.

Populära Inlägg