Hur man hittar Dispersion på Excel

Att veta ett genomsnitt är inte tillräckligt för att korrekt beskriva en dataset. Du behöver också en mått på hur dispergerad data är. Värden som är förpackade nära varandra visar större konsistens än de som är felaktigt utspridda. I statistiken mäts datamängdsdivisionen som varians. Den Excel-funktion som krävs för att beräkna variansen beror på datamängden. Om datasatsen representerar endast ett urval av en större population, som mäter pulshastigheten på 100 personer som en representation av en hel skola, använder du funktionen "VAR.S". Om du mäter hela befolkningen bör du använda funktionen "VAR.P".

1.

Öppna Microsoft Excel.

2.

Ange data ner kolumnen "A."

3.

Skriv "= VAR.S (A: A)" utan citat i cellen "B1" för att beräkna variansen av ett prov. Skriv "= VAR.P (A: A)" för att beräkna variansen för en hel befolkning.

Populära Inlägg