De två nyckelfaktorerna som påverkar HRM-roller och ansvar

Personalhantering (HRM) är övervakning av anställningsrekrytering, anställning och behållning inom en organisation. Roller och ansvar för HRM-proffs varierar beroende på bransch och storleken på ett företag. Medan alla personalansvariga ansvarar för att agera inom ramen för lag och företagspolicy finns det två viktiga faktorer som påverkar HRM: s roller och ansvar: externa och interna styrkor.

Externa faktorer

Externa faktorer är variabler som påverkar en organisation från utsidan. Ett exempel är lagstiftningsförändringar som påverkar hur HRM fungerar, till exempel förändringar i minimilöner, förändringar i arbetssäkerhetsföreskrifter eller tillägg till arbetsplatschockerlagar. Ett annat exempel på en extern faktor är teknik. HRM-proffs måste förändra sina roller och ansvarsområden när tekniken ändras, vilket säkerställer att privatanställd information hålls i konfidentiell, skyddad datoriserad arkiveringssystem och att anställda anmäls om deras dator eller telefonanvändning övervakas. En ytterligare extern faktor är att kulturella förändringar påverkar arbetsplatsen, till exempel anställda som ber om ledighet att observera religiösa helgdagar eller för tillåtelse att bära religiösa symboler på arbetsplatsen.

Svar på externa faktorer

HRM-proffs måste anpassa sig till externa faktorer genom att ändra sina roller och ansvarsområden. Detta inkluderar att hålla sig uppdaterad om ämnen som arbetsrätt, rättvisa arbetsnormer och diskriminering på arbetsplatsen och trakasserier. Det handlar också om att utveckla detaljerade anställningshandböcker som kontinuerligt uppdateras för att reflektera ändrad företagspolicy. Dessutom kan det innebära att man utvecklar seminarier för medarbetarutbildning, såsom forum för kulturkänslighet, och uppdatering och publicering av federala arbetslagstiftningsposter som nya lagar träder i kraft.

Interna faktorer

Interna faktorer som påverkar HRM-personalens roll är relaterade till händelser och förändringar som sker inom företaget själv. Detta kan innefatta ägarförändringar, radikala förändringar i den interna förvaltningsstrukturen, sammanslagningar, förvärv och betydande nedskärningar eller anställningstrender. Interna faktorer kan också inkludera tillägg eller borttagning av en större produkt eller tjänst, tillägg eller förlust av en större kund eller omstrukturering av avdelningar. Den senare kommer typiskt med förändringar i företagskulturen, vilket direkt påverkar medarbetarna. HRM: s roller och ansvarsområden skiftar ofta som interna faktorer uppstår.

Svar på interna faktorer

HRM-sakkunniga informeras vanligtvis när stora förändringar sker inom ett företag, vilket ger dem tid att ompröva och ändra sina befintliga roller och ansvarsområden för att bättre återspegla dynamiken i den skiftande arbetsmiljön. I takt med att arbetstagarnas roller förändras, kommer HRM-proffs ofta att uppmanas att agera i rådgivningskapacitet, skapa nya arbetsbeskrivningar och ofta göra förändringar i förmåner, vinstdelning och andra företags förmåner. HRM-personal inreder också utbildning och utbildningsprogram och seminarier och hjälper anställda med övergångar in och ut ur positioner och in och ut ur företaget.

Populära Inlägg