Vad är de olika typerna av reklambyråer?

Reklambyråer erbjuder antingen en allmän reklamtjänst och skapar reklam för både konsument- och affärsprodukter eller en specialisttjänst som koncentrerar sig på specifika sektorer, till exempel finansiella tjänster eller aktiviteter som företagsreklam. Fullservicebyråer erbjuder ett komplett utbud av kreativa och medietjänster och arbetar över hela utbudet av reklammedier, inklusive press, radio, tv, utomhus och digitala media. Andra myndigheter kan outsourca funktioner som medieköp eller kreativa tjänster.

Business-to-Business

Affärsföretag (B2B) reklambyråer specialiserar sig på reklamprodukter till ett företag, i motsats till konsument, publik. B2B-byråer förstår de komplexa beslutsprocesserna inom företagsmarknadsföring och använder medier som gör det möjligt för annonsörer att bygga relationer med kunder och kunder över en tidsperiod. B2B-byråer kan erbjuda ytterligare specialisering inom sektorer som teknik eller industriprodukter.

Detaljhandeln

Reklambyråer för detaljhandel arbetar för grupper eller företag som marknadsför sina produkter genom återförsäljare eller distributörer. De anställer kreativa och produktionsteam som kan hantera utvecklingen av detaljerad prisbaserad annonsering och klara av regelbundna förändringar i innehållet i sista minuten. Butikshandlare utvecklar och hanterar även kooperativa reklamprogram som lokala filialer av detaljhandels- eller distributörsgrupper går i sina egna territorier.

Finansiell

Finansiella reklambyråer tillhandahåller en specialisttjänst för finansiella tjänster och för företagens relationer. Byråer som marknadsför finansiella tjänster produkter verkar på en tätt reglerad marknad, så deras annonser måste överensstämma med gällande lagstiftning. De tillhandahåller också en tjänst till investerare relationer avdelningar, annonsering dela erbjudanden eller kommunicera finansiella resultat.

Företags

Företagsreklambyråer delar delar av verksamheten med finansiella organ. De kommunicerar också finansiella resultat och information till investerare. Huvudfunktionen hos företagsreklambyråer är att öka medvetenheten om ett företags förmåga och stärka företagets rykte, enligt författaren Grahame R. Dowling i "Skapa företagsrekommendationer." Företagskansliet lägger reklam i media som når höga beslutsfattare. Annonsinnehåll fokuserar på företagsinformation, snarare än information om produkter och tjänster.

Digital media

Digitala medier byråer erbjuder en specialisttjänst som skapar annonser för Internet eller andra elektroniska kanaler. De kan arbeta med vanliga reklambyråer som inte har digitala mediekunskaper eller direkt med kunder som koncentrerar sina budgetar på nya media.

Rekrytering

Rekryteringsbyråer annonserar lediga platser på olika nivåer. Vissa är specialiserade på ledande befattningar eller tillfälligt anställda, andra kan fokusera på sektorer som jobb inom redovisning eller informationsteknik.

Populära Inlägg