Vad är effekterna av juridiska frågor på en strategisk plan?

En strategisk plan är en formaliserad bild av företagets mål, strategier och taktik under en viss tidsperiod. Faktorer företagsledare måste överväga när man utarbetar en plan inklusive potentiella möjligheter och hot i den rättsliga miljön. Juridiska frågor är en av flera kategorier av potentiella hot som ett företag står inför.

Grundläggande om juridiska miljön

Strategisk planering innefattar vanligtvis formulering av en SWOT, som är en analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Juridiska frågor, teknik, samhällsförändringar och trender är bland gemensamma delar av den yttre miljön. Ökade branschbestämmelser kan gynna ditt företag om du är en etablerad spelare och vill ha isolering från mer konkurrens. Juridiska problem involverar dock i allmänhet utmanande arbetslagar, begränsande bestämmelser och rättegångar.

Justera till hot

En av de främsta anledningarna till att slutföra en SWOT är att förbereda dig för att utnyttja gynnsamma miljöfaktorer och skydda mot hot. Att erkänna regelverk eller juridiska ändringar i förväg ger dig möjlighet att göra justeringar. Fastighetsbolagen måste till exempel ständigt övervaka förändringar i bostadsmarknadsreglerna för att bäst betjäna kunder och för att undvika lagliga överträdelser. En annan fördel med att erkänna regelverk ändras tidigt är att du potentiellt kan diversifiera ditt erbjudande för att matcha. Många tillverkare anpassar produktionsprocesser och material som används för att anpassa sig till miljövänliga standarder.

Budgetering för juridiska kostnader

Att fördela resurser för att bekämpa juridiska utmaningar är en annan fördel med att väga juridiska frågor i strategisk planering. I vissa situationer budgeterar budgeteringsmarknaden att forskning och främja varumärken i enlighet med den förändrade rättsliga miljön. Du kanske också måste köpa ny utrustning och ge personalutbildning för att anpassa sig till lagar och säkerhetskrav. Om du befinner dig i eller förutse rättegångar, skulle du också dra nytta av att budgetera medel för att försvara ditt företag eller att lösa.

Bildens betoning

Juridiska frågor kan också påverka företagets offentliga image. Om branschen själv har påverkats negativt av dåligt lagligt och etiskt beteende, kan du behöva främja dina svar på förändrade konsumentförväntningar. I vissa fall måste företagen investera avsevärt i kampanjen för att återuppbygga en bild efter negativa händelser. Till exempel spenderade Microsoft mycket pengar på att försöka bygga upp sitt varumärke efter antitrustuppgörelser strax efter sekelskiftet.

Populära Inlägg