Grundläggande grunderna

Bokföringsprocessen är över 500 år gammal. Moderna bokföringen skiljer sig väldigt lite från det som startades av Luca Bartolomeo de Pacioli, matematiker och far till modern redovisning, på 1400-talet. Den största förändringen har varit i verktygen som används: datorer istället för pennor och papper. Den allmänna bokföringen är ett huvudelement i bokföringssystemet. Den innehåller ditt systems centrala böcker och registrerar varje enskild transaktion.

Definition

Den generella boksluten är en permanent sammanfattning av konton som beskriver all finansiell information för ditt företag i tidskrifter, inklusive försäljning, kvitton och kontantutbetalningar. Generaldirektörerna innehåller fyra delar: kontoplan, finansiella transaktioner, kontosaldon och redovisningsperioder. Generellt hänvisar revisorerna till kontona från kontotkartan som generalkonton.

konton

Dina konton består av tre huvudkategorier: tillgångar (vad du äger), skulder (vad du är skyldig) och kapital (eget kapital, intäkter och kostnader). Varje konto har sin egen tidskrift där du registrerar debiteringar och krediter till det kontot efter datum. Varje transaktion läggs sedan till eller subtraheras från startbalansen, ungefär som ditt kontoutdrag. I slutet av varje redovisningsperiod överförs slutbeloppet för det kontot till huvudboken. Naturligtvis gör moderna bokföringsprogram i allmänhet det här för dig, så när ett konto har "publicerats" till huvudboken för en bokslutsperiod börjar den sedan en ny bokslutstid med dess slutgiltiga balans som den nya periodens inledande balans.

formler

Två grundläggande formler styr alla allmänna bokföringsbokföring. Den första, formel 1, säger att tillgångar (vad du äger på ett visst datum) minus skulder (vad du är skyldig på ett visst datum) motsvarar eget kapital (värdet av ditt företag på ett visst datum). Den andra, Formel 2, hävdar att intäkter (pengar du tar in under en viss period) minus utgifter (pengar du betalar ut under den angivna perioden) motsvarar vinst (förändringar i värdet av ditt företag under den angivna perioden).

rapporter

Den allmänna bokslutet innehåller två huvudrapporter: balansräkningen och resultaträkningen. Balansräkningen sammanfattar ditt företags värde vid ett visst ögonblick med Formel 1. Resultaträkningen summerar hur bra eller dåligt ditt företag gjorde under en viss tid och använder Formel 2. De flesta företag skriver ut de två rapporterna i slutet av varje månad, kvartalet och räkenskapsåret.

Expertvy

Din huvudbok kräver konstant underhåll för att hålla det strömlinjeformat. Certified Public Accountants (CPA) föreslår vanligtvis följande råd för att minska antalet revisionsarbeten som krävs. Eliminera småbalansräkningar genom att rulla dem till större. All Business föreslår att du "skämtar regelbundet antalet generaldirektkonton genom att slå samman liknande konton." Har en person ansvaret för journalposter. På det sättet flyter de på samma sätt och spåras av bara en person.

Populära Inlägg