Intressanta Artiklar - 2023

Så här skriver du användardokumentation för en webbstylguide affärsmodeller och organisationsstruktur

Så här skriver du användardokumentation för en webbstylguide

Stilguider definierar användningsreglerna för ett visuellt element i ett varumärke; De brukar användas av organisationer som vill hålla en konsekvent bild över innehåll som skapas av många människor. En webbstylguide är särskilt viktig om ditt onlineinnehåll skapas och redigeras av användare med olika kompetensnivåer. Genom att an
Läs Mer

bokföring och bokföring

Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Så här byter du kolumner till rader i Excel 2007

Om du någonsin har skrivit in en lång lista över företagsdata och insåg att du behöver den här informationen i rad i stället för nedåt i en kolumn kan du utnyttja Excel 2007s Transpose-funktion för att åtgärda problemet. Den här funktionen kopierar kolumndata och klistrar in informationen i samma antal celler i rad. Det finns do
Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Så här laddar du ner ett Excel-kalkylblad

Ladda ner ett Excel-kalkylblad från en länk på en webbsida är inte komplicerat: klicka bara på länken och webbläsaren sparar den associerade filen till datorn. Du kan dock effektivisera processen så att datorn automatiskt öppnar kalkylbladet i det lämpliga programmet efter att nedladdningen är klar. 1. Klicka
Läs Mer

reklam och marknadsföring

Läs Mer
Exempel på differentiering i marknadsföring reklam och marknadsföring

Exempel på differentiering i marknadsföring

Differentiering i marknadsföring innebär att skapa specialiserade produkter som får konkurrensfördelar med ett visst segment på marknaden. Företagen kan välja mellan två olika strategier: differentiering och differentieringsfokus. Den förra lägger till specialiserade aspekter med bred appell till sina produkter eller tjänster, och den senare utvecklar en produkt som tilltalar en nischmarknad. I båda fa
Läs Mer
Fem gemensamma delar av utskriftsannonsen reklam och marknadsföring

Fem gemensamma delar av utskriftsannonsen

Annonsörer kan använda tv, radio, webbannonser, webbplatser, bloggar och sociala medier för att locka allmänheten till en produkt. Skriv ut annonsering är ett annat alternativ. Även om det inte finns någon garanti för att utskriftsannonsering kommer att generera affärer, finns det fem gemensamma delar av utskriftsannonser. Rubrik
Läs Mer

Redaktionen

Typer av utländsk valuta driva ett företag

Typer av utländsk valuta

Världens valutor kan separeras i flera kategorier baserat på deras roll i den globala ekonomin, de ekonomier som de är baserade på och deras värde gentemot andra valutor. Att förstå de olika typerna av utländsk valuta kan göra global ekonomi som är mycket lättare att följa. Euro Euron är den valuta som används på en stor del av den europeiska kontinenten. Det är unikt
Läs Mer
Hur påverkar anställningen ytterligare anställda ekonomin? hantera anställda

Hur påverkar anställningen ytterligare anställda ekonomin?

Sysselsättning och arbetslöshet är drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och stagnation. På nationell nivå påverkar arbetslösheten konsumenternas förtroende på olika sätt, inklusive viljan att göra inköp. Som småföretagare kan du påverka din lokala ekonomi genom att anställa ytterligare arbetstagare så länge som din anställning är ett svar på konsumentreaktionen på företagets produkter och tjänster. Ökad konsumentutgift Ny
Läs Mer

Intressanta Artiklar - January, 2023

Så här lägger du till ett intyg om inkorporering
affärsmodeller och organisationsstruktur

Så här lägger du till ett intyg om inkorporering

Som småföretagare kan du skapa ett företag för att dra nytta av det begränsade ansvaret, centraliserad förvaltning och fri överlåtelse av ägande som denna typ av företagsstruktur tillåter. Ett bolag kan existera, och ägarförändringar påverkar inte dess existens i allmänhet. Innan du kan bilda ett företag måste du sammanställa ett dokument som kallas bolagsordning, ibland kallat ett intyg om införlivande. Lagen kräver att d
Läs Mer
Anställd uppförandekod
personalavdelning

Anställd uppförandekod

Att ha en anställd uppförandekod skyddar ditt företag och informerar medarbetarna om förväntningarna. Även de minsta organisationerna kan (och borde) utveckla en uppförandekod, helst kopplad till en anställdshandbok. Dessa dokument behöver inte vara utförda i design eller innehålla komplext innehåll, men de potentiella fördelarna med även de enklaste medarbetardokumenten överväger tid och kostnad för att producera dem. Vad är en uppfö
Läs Mer
Vad är funktionerna i MS Outlook?
reklam och marknadsföring

Vad är funktionerna i MS Outlook?

Även om ditt företag använder en egen e-postklient eller redan har ett annat system för meddelanden på plats, kan du hitta flera funktioner inom Microsoft Outlook som är fördelaktiga för verksamheten. Outlook är e-postklientdelen av Microsoft Office Suite och även om det underlättar allt från e-postmeddelanden till mötesinbjudningar, fungerar det på samma sätt som andra Suite-program. Utforska vilk
Läs Mer
Sätt att samla osäker skuld
pengar och skuld

Sätt att samla osäker skuld

Sen betalare kan skapa stora huvudvärk för småföretag. Ett fåtal obesvarade konton i slutet av månaden kan orsaka enorma problem för företagare, vilket gör det svårt för dem att uppfylla sina åtaganden. Om du har problem med en tardig gäldenär, se till att du gör saker ordentligt när du söker efter din skuld. Att anta tunghä
Läs Mer
Hur man beräknar arbetskraftens produktivitet
hantera anställda

Hur man beräknar arbetskraftens produktivitet

Arbetskraftens produktivitet mäter mängden produktionen som kommer från ingången. I affärer är ingången det arbete som slutförts av personal och anställda och produktionen är de produkter och tjänster som är resultatet av deras ansträngningar. Att identifiera arbetskraftens produktivitet gör det möjligt för företagen att fastställa sina mest produktiva arbetstagare, fastställa lönesektorer och förutsäga företagets genererade intäkter. 1. Bestäm hur mycket v
Läs Mer