Intressanta Artiklar - 2019

Mål för arbetsprestanda i redovisning bokföring och bokföring

Mål för arbetsprestanda i redovisning

De som arbetar med bokföring betraktas vanligen som detaljorienterade individer som berörs av noggrannhet och öppenhet. När man ställer in mål för arbetsprestation i redovisningen måste cheferna se prestationsresultat, effektivitet och professionell utveckling. Målen för en bokföringskonsulent kommer att vara annorlunda än målen för de högsta revisionshögskolorna. Prestationsmål
Läs Mer
Så här formaterar du en två-TB-hårddisk företagsteknik och kundsupport

Så här formaterar du en två-TB-hårddisk

Inte länge sedan förundrade datoranvändare sig om den rymliga lagringsutrymmet från en 500 GB hårddisk. Idag är hårddiskar som kan lagra 2 terabyte data billigt och lättillgängliga, vilket gör det möjligt för användare att lagra mer data än någonsin tidigare. På grund av de fysiska begränsningarna för de flesta datorer har Windows operativsystem problem med att formatera enheter som är större än 2TB. Om du vill formater
Läs Mer

bokföring och bokföring

Läs Mer
Så här centrerar du min navigationsmeny via CSS i Blogger
bokföring och bokföring

Så här centrerar du min navigationsmeny via CSS i Blogger

Googles bloggloggplattform ger dig möjlighet att skapa upp till 20 separata sidor som kan navigeras till att använda en flik som är placerad längst upp på bloggen. Som standard justeras flikarna som representerar dina Blogger-sidor till vänster, men deras position kan ändras genom att konfigurera CSS som komponerar din webbplats. Web-s
Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Den direkta avskrivningsmetoden

Att samla på de belopp som betalas av kunder kan göra ett försök med samtal, inklusive en följd av telefonsamtal och samlingsbrev. När alla insamlingsinsatser har misslyckats måste verksamheten tillgripa skrivandet av kundens konto. Nedskrivning av osäkra fordringar med hjälp av direktmetoden används av företag som inte är skyldiga att följa god redovisningssed, eller GAAP. Fördelar me
Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Typer av kvartalsvisa lönerapporter

Arbetsgivare måste lämna periodiska löneavtalen till Internal Revenue Service och statlig skattemyndighet. Även om rapporterna kan vara årliga, är kvartalsvisa lönerapporter mer vanliga. Dessutom kräver vissa årsrapporter att arbetsgivare gör kvartalsvisa inlåning, vilket kräver interna lönerapporter för att säkerställa att hela skulden betalas före årsskiftet. IRS reglerar kra
Läs Mer

reklam och marknadsföring

Läs Mer
Vad är ett E-Business Initiative? reklam och marknadsföring

Vad är ett E-Business Initiative?

En av de viktigaste beslut som företagare gör för att skapa ett nytt företag bestämmer sig för en affärsmodell. Ett företags affärsmodell är det sätt som det skapar och ger värde till kunder och hur det samlar in intäkter för det värde det ger. Internet är en potentiell kanal som företag kan använda för att tillhandahålla en produkt eller tjänst och samla in betalning. Begreppet "e-b
Läs Mer
Olika metoder för efterfrågan på efterfrågan reklam och marknadsföring

Olika metoder för efterfrågan på efterfrågan

Att förutsäga efterfrågan på en viss produkt eller tjänst är avgörande för alla affärer. Sådana förutsägelser utgör grunden för kapacitetsplanering, lagerhantering och budgetering. Som med de flesta analyser finns det inget enskilt bästa verktyg för att förutsäga efterfrågan. Förnuftiga chefer använder olika metoder och kombinerar olika förutsägelser för att göra ett utbildat gissning. Expertutlåtande Den enk
Läs Mer

Redaktionen

Intressanta Artiklar - July, 2019

Så här torkar du partitioner för att rengöra en hårddisk
personalavdelning

Så här torkar du partitioner för att rengöra en hårddisk

Windows 8: s Quick Format-alternativ markerar upptagna hårddisksektorer som tillgängliga, men det torkar faktiskt inte filerna som upptar sektorerna. En tekniskt kunnig användare kan fortfarande komma åt och visa filerna tills de skrivs över. Om du är orolig för datasäkerhet bör du avmarkera snabbformat-alternativet, vilket tvingar Windows 8 att skriva över filerna med nollor. Det här
Läs Mer
Högsta vinstmarginstrategier
finanser och skatter

Högsta vinstmarginstrategier

Företagen ser alltid ut att hitta den högsta vinstmarginalen som är möjlig. När ett företag ökar vinsten har verksamheten mer intäkter - och att intäkterna kan delas med anställda i form av höjningar eller det kan användas för att utöka produktlinjer eller tjänster, vilket kan tjäna till att öka ännu mer vinst i verksamheten. Företagare använ
Läs Mer
Första hjälpenpaket för företag
personalavdelning

Första hjälpenpaket för företag

Företagets första hjälpenpaket tjänar två syften. För många kontor och mindre riskmiljöer adresser förstahjälpspaket mindre skador som pappersavbrott och nötning. I högre riskmiljöer, som fabriker och maskinaffärer, kan första hjälpenpaket tillhandahålla initial skadabehandling medan patienten söker medicinsk ingrepp. Till exempel, om
Läs Mer
Effekten av konkurrens på prissättningsstrategin
affärsplanering och strategi

Effekten av konkurrens på prissättningsstrategin

När två produkter har liknande kärnfunktioner, men produceras av olika företag, resulterar tävlingsresultat. Konkurrensbaserad prissättningsstrategi innebär att du fastställer dina priser baserat på dina konkurrenters priser i stället för på egen bekostnad och resultat. Innan du prissätter din produkt, undersök din tävling för att ta reda på var du passar in eller vad du ska ändra. Prismiljö och ko
Läs Mer