Intressanta Artiklar - 2022

Vad är enhetsarbetskostnad? bokföring och bokföring

Vad är enhetsarbetskostnad?

Enhetsarbetskostnaden avser antalet personalkostnader för att göra ett objekt av din produkt. Att veta din totala kostnad per enhet kan hjälpa dig att planera din prissättning, se hur olika försäljningsnivåer påverkar din bruttoresultat, förstå hur förändringar i försäljningsvolymer kommer att påverka dina vinstmarginaler och avgöra om du behöver göra ändringar i produktionsmetoderna. Du kan också höra
Läs Mer
Exempel på utbildning och mentorprogram hantera anställda

Exempel på utbildning och mentorprogram

Medarbetarutbildning anpassas vanligtvis för att passa position, industri, arbetsuppgifter och anställdas karriärplaner. Olika former av träning passar bättre för vissa jobb, till exempel lärlingsplatser för kompetent handel och mentorskap och ombordstigning för yrkesverksamheter. Utbildning eller mentorprogram är flexibla när det gäller tid och mängd instruktioner som de tillhandahåller. Vanligtvis ä
Läs Mer

bokföring och bokföring

Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Så här etablerar du en inbyggd helpdesk

Att ha en inbyggd helpdesk kan bidra till att öka produktiviteten i hela organisationen genom att hålla datorer och andra tekniska enheter löpande. Den största faktorn när man bestämmer sig för att lägga till ett internt Help Desk-avdelning är vanligtvis kostnaden. Men när de anställda kan utföra sina jobb med få tekniska avbrott, betalar den nya avdelningen sig självt. Medarbetarna
Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Varför har YouTube "den här kanalen inte tillgänglig"?

YouTube gör det möjligt för företag att dela med dig av videoklipp över hela webben, vilket ger ditt företag inte bara möjlighet att annonsera nya produkter och tjänster utan också att ge djupgående information om produkter, policy och kundsupport. Det finns emellertid tider när en YouTube-kanal är inaktiverad, med meddelandet "Den här kanalen är inte tillgänglig" visas. Det finns fle
Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Så här ändrar du kontrolltypen i QuickBooks

QuickBooks gör det möjligt för företag att skriva ut olika typer av kontroller från mjukvaran, vilket hjälper dig att spara tid och bättre organisera dina poster. Du kan skriva ut fyra typer av kontroller från QuickBooks. Med standardcheck kan du skriva ut flera kontroller samtidigt, men de innehåller inga detaljer om betalningen. Kupongk
Läs Mer

reklam och marknadsföring

Läs Mer
Insamlings- och marknadsplaner reklam och marknadsföring

Insamlings- och marknadsplaner

Nonprofitorganisationer och vinstdrivande företag använder ofta fundraisers för att tjäna pengar för sina respektive orsaker. Att planera en fundraiser kan vara en snabb process full av komplexa detaljer. En integrerad faktor i fondraiserplanering är marknadsföringsaspekten. Om du inte har givare, kommer du inte ha en lukrativ insamling, och marknadsföring fungerar som ett verktyg för att få ditt budskap framför människor som kommer att stödja ditt initiativ. Det finns m
Läs Mer
Exklusiv marknadsrättighetsavtal reklam och marknadsföring

Exklusiv marknadsrättighetsavtal

Det är ganska vanligt att småföretag som tillverkar egna produkter saknar arbetskraft, kompetenser eller ekonomiska resurser för att få sina produkter till en större marknad. Om du befinner dig i den här positionen kan ett exklusivt marknadsföringsavtal vara ett bra alternativ. En EMRA är ett avtal mellan ditt företag och en distributör som ger distributören några av vinsterna från försäljningen i utbyte mot att marknadsföra och sälja dina produkter. Som ett exklusiv
Läs Mer

Redaktionen

Förklara den periodiska skattesatsen för finansiella avgifter pengar och skuld

Förklara den periodiska skattesatsen för finansiella avgifter

Finans- och kreditkortsföretag fastställer den periodiska räntesatsen genom att dela den årliga procentsatsen med en viss tid. De tillämpar periodisk ränta på ditt utestående saldo för att beräkna de finansiella kostnaderna för perioden. De olika metoder som företagen använder för att bestämma det utestående saldot kan påtagligt påverka beloppet du betalar. Periodisk ränta
Läs Mer

Intressanta Artiklar - September, 2022

Hur man registrerar inkomstskatter för en aktiv aktiehandlare
finanser och skatter

Hur man registrerar inkomstskatter för en aktiv aktiehandlare

Om du handlar värdepapper för ett levande är du en aktiv aktieförare. IRS anser dig som en investerare för skattemässiga ändamål. IRS tillåter dig dock att skatta skatter som om du kör ett företag. IRS gör det möjligt för företagsavdrag, även om du inte är tekniskt verksamt. För att skicka dina skatter som näringsidkare kräver IRS att du handlar ofta för att dra nytta av din handelsaktivitet, att din handelsaktivitet är väsentlig och att du fortsätter denna handelsaktivitet med kontinuitet och regelbundenhet. 1. Rapportera dina vin
Läs Mer
Vad betyder innebörd av ett lönecheck?
personalavdelning

Vad betyder innebörd av ett lönecheck?

Om du anställer anställda för ditt lilla företag, ska du betala dem exakt och i tid för det arbete de utför. Vanligtvis är ordet "innehav" kopplat till de obligatoriska avdrag som du måste ta ut av anställdas lönecheck. Men "innehav av lönecheck" avser en arbetsgivares vägran att kompensera en anställd för utförda tjänster. Regelbundna lö
Läs Mer
Exempel på hur sex appellerar i reklamverksamhet
reklam och marknadsföring

Exempel på hur sex appellerar i reklamverksamhet

Sex appeal i reklam anses generellt som en effektiv strategi för att uppmärksamma ditt varumärke. Pervasiveness av detta tillvägagångssätt är bevis på att företag tror att det fungerar bra. I vissa fall är enbart sexuell överklagande en uppmärksamhet-getter i en annons, medan andra gånger presenterar produkten en naturlig öppning för sexuella annonsmeddelanden. Kitslig För v
Läs Mer