Intressanta Artiklar - 2021

Fyra funktioner i Management Technology hantera anställda

Fyra funktioner i Management Technology

Ledningsteknik består av ett brett utbud av hårdvaru- och mjukvarulösningar skapade för att förbättra chefernas prestanda i sina nyckelfunktioner. Eftersom tekniken är anpassad att betjäna funktionerna i ledningen kan teknikens funktioner beskrivas på samma sätt: kommunikation (eller ledande), planering, övervakning och kontroll. Att först
Läs Mer

bokföring och bokföring

Läs Mer
Vad är en centraliserad konton betalbar?
bokföring och bokföring

Vad är en centraliserad konton betalbar?

Vissa småföretag med flera platser betalar leverantörer, leverantörer och tjänsteleverantörer från varje plats. När det uppstår duplicerar företagen ofta ansträngningar och funktioner. Företag som centraliserar hanteringen och behandlingen av dessa betalningar sparar ofta tid och pengar genom ökad produktivitet och effektivitet. Revisorer o
Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Vad skulle kapitalkostnaderna vara för ett klädaffär?

Kapitalkostnader används annorlunda för skattemässiga ändamål än normala rörelsekostnader används. Om du kör en klädaffär kommer vissa av dina kapitalkostnader att vara annorlunda än andra företagsägare. Kläderna du säljer, till exempel, bör inte hävdas som en kapitalkostnad. Fastigheten som butiken är på är dock troligen en kapitalkostnad. Kapitalutgifter är
Läs Mer
post-image bokföring och bokföring

Exempel på Cash & Accrual Method

Det finns två huvudtyper av affärsredovisningsmetoder: kontanter och periodisering. I allmänhet har småföretagare möjlighet att välja vilken som ska användas. Båda metoderna fungerar för att hålla koll på intäkter och kostnader. Den huvudsakliga skillnaden mellan metoderna är att bestämma när intäkterna realiseras eller kostnader uppstår. Kassametod Konta
Läs Mer

reklam och marknadsföring

Läs Mer
Nackdelarna med transaktionsmarknadsföring reklam och marknadsföring

Nackdelarna med transaktionsmarknadsföring

Transaktionsmarknadsföring är samlingen av försäljningsdata som används för att bestämma det mest effektiva sättet att sälja mer produkt. Det handlar främst om att utveckla populära produktfunktioner, hitta ett försäljningspris som möjliggör vinst men säljer hög volym, utvecklar en effektiv distributionskanal för att leverera produkter billigt och skapa detaljhandelskärmar som ger omsättning. Data är ett kraftf
Läs Mer
Så här krypterar du meddelanden i Outlook 2007 reklam och marknadsföring

Så här krypterar du meddelanden i Outlook 2007

För att skydda personuppgifter, immateriella rättigheter, affärshemligheter och kunddata från att kapas under överföring måste företagen ta data kryptering på allvar. Data läckage kan orsaka stora skador och leda till rättegångar och böter, beroende på situationen. En åtgärd du kan vidta för att hålla din e-post konfidentiell och förbli kompatibel är att kryptera dina e-postmeddelanden när det behövs. Kryptera meddelanden
Läs Mer

Redaktionen

Funktionell struktur Organisation Styrka & Svaghet affärsplanering och strategi

Funktionell struktur Organisation Styrka & Svaghet

En funktionell struktur är en av de vanligaste organisatoriska strukturerna. Under denna struktur grupperar organisationen anställda enligt en specialiserad eller liknande uppsättning roller eller uppgifter. Medan funktionella strukturer fungerar bra i stabila miljöer där affärsstrategier är mindre benägna till förändringar eller dynamik, gör byråkratin det svårt för organisationer att snabbt reagera på förändringar på marknaden. Styrka: Speciali
Läs Mer

Intressanta Artiklar - October, 2021

Bädda in YouTube i OneNote
inrätta ett nytt företag

Bädda in YouTube i OneNote

OneNote låter dig samla in och organisera information till en enda plats. En av dess funktioner är möjligheten att inkludera filer inuti sina bärbara datorer. Du behöver inte söka efter externa länkar, och du kan även komma åt materialet även när du är offline. Detta kan spara tid när du förbereder dig för presentationer på möten, till exempel. Förutom dokumen
Läs Mer
Hur påverkar könet enskilt uppträdande i en organisation?
affärsmodeller och organisationsstruktur

Hur påverkar könet enskilt uppträdande i en organisation?

Varje individ är annorlunda. Kön spelar dock ofta en viktig roll för att bestämma hur individer beter sig i en organisation. Män och kvinnor har vanligtvis olika egenskaper. Kunskap om dessa egenskaper hjälper individer, särskilt de motstående könen, att arbeta effektivt i en organisation. När könen lär sig att interagera med varandra skapar blandningsegenskaper hos män och kvinnor en starkare organisation. Egenskaper
Läs Mer
Så här döljer du routerns SSID
inrätta ett nytt företag

Så här döljer du routerns SSID

Din trådlösa router sänder som standard din hotspots tjänstesättsidentifierare eller nätverksnamn till närliggande datorer och andra enheter. För att förbättra säkerheten för ditt nätverk kan du konfigurera routern för att dölja SSID, vilket gör det odetekterbart. Det kommer inte att hindra dedikerade hackare från att bryta sig in i ditt nätverk - du bör fortfarande skydda din hotspot med Wired Equivalent Privacy eller helst Wi-Fi Protected Access - men det kan göra din organisation mindre av ett mål. Linksys 1. Öppna &q
Läs Mer
Hur man skriver en enkel kortfattad blankett
affärskommunikation och etikett

Hur man skriver en enkel kortfattad blankett

Att lägga av arbetstagare är aldrig en lätt uppgift. Även en kortsiktig uppsägning står som en av de mest obehagliga uppgifter som företagare och chefer står inför. Men du kan göra layoff processen mindre stressande på alla genom att informera dina anställda exakt hur länge de kommer att vara ute av arbetet, anledningarna till uppsägningarna och huruvida de kommer att få tillgång till ekonomisk eller jobbjakt assistans under sin ledighet arbete. Du kan vidareb
Läs Mer
Exempel på några internationella lagar företag måste hantera
affärs- och arbetsplatsregler

Exempel på några internationella lagar företag måste hantera

Internationella lagar reglerar politiska och ekonomiska transaktioner mellan nationerna. Amerikanska företag som bedriver verksamhet utanför landets gränser omfattas av en mängd värdlandslag och amerikanska inrättningar samt internationella fördrag och konventioner. Även om överensstämmelse inte kan garantera lönsamhet kan det lindra några av utmaningarna med att göra affärer utomlands. Arbetsstanda
Läs Mer