Effektivitet av tidskriftsannonsering

Effektiviteten av magasinannonsering beror på dina reklam- och marknadsföringsmål, liksom budgeten du har för reklam. Magasinannonsering har styrkor och svagheter i förhållande till andra annonsmedier. I allmänhet vill du använda media som når din målgrupp och låter dig presentera effektiva meddelanden på ett tillförlitligt sätt.

Meddelandepåverkan

En viktig fördel med tidningar över tidningar som utskriftsmedium är potentialen för starka inslag. Fullsidiga magasinannonser rik på färg och visuella bilder kan locka uppmärksamhet och förbättra visuell presentation av dina produkter. Tidskrifter brukar använda blank ytbehandling och tillåta fullfärgsspridningar. Du kan använda "blöder" bilder eller färgbakgrunder - vilket innebär att de sträcker sig hela sidan till sidokanterna, utan en kant - för att presentera en produktbild som verkligen sticker ut.

Målgruppsintresse

En viktig faktor för tidningsannons effektivitet i förhållande till många andra medier är publikens intresse. Tidskriftsläsare brukar ha stort intresse för temat eller ämnet i en viss tidning. Det finns hundratals tidningar som ofta riktar sig till nischintressen. Om du till exempel annonserar dataprogramvara kan du hitta flera tidskrifter relaterade till teknik generellt och datorprogram speciellt. Om du annonserar en produkt eller tjänst som är knuten till tidningen, kommer du sannolikt att nå läsare som har ett naturligt intresse för produkter eller tjänster som din. Att hitta denna nära länk mellan läsare och ditt varumärke är avgörande för effektiviteten.

Repeterad exponering

Bidraget till effektiviteten av magasinannonser är också potentialen för pågående, upprepad exponering. Husägare och företag har vanligtvis tidningsställ eller andra utrymmen där de håller tidningar för andra läsare eller upprepar användningen. Detta ger dig möjlighet att nå ett stort antal personer med en kopia och samma läsare flera gånger. Plus, eftersom tidskrifter är ett statiskt medium kan läsarna analysera eller titta på ditt meddelande på obestämd tid.

Värde

En begränsande faktor för tidningens effektivitet i kostnaden. Annonser i nationella tidningar kostar vanligen flera tusen dollar per utgåva. Du kan välja mindre, kvartals- eller halvsidadsannonser för att spara pengar, men de går ofta vilse i rubbningen av en stor tidning med massor av annonser. Publikationer erbjuder ibland rabatter för tidiga inlägg och för annonser arrangerade via en reklambyrå.

Populära Inlägg