Vad är olika sätt att kommunicera med dina anställda?

Effektiv kommunikation är en av de viktigaste delarna av att driva ett framgångsrikt företag. Större företag med olika kulturer och språk i ett enda kontor kan drabbas av ineffektiv kommunikation, vilket innebär att meddelanden kan gå vilse på en daglig basis. Cheferna måste lära sig olika metoder för att kommunicera med anställda för att säkerställa att meddelanden inte bara mottas av arbetstagare men också förstås.

Igenkännande

Erbjudande erkännande, såsom utmärkelser eller nämnder i interna nyhetsbrev, när en anställd gör något som är rätt eller överträffar förväntningarna på arbetsplatsen. Ge uppmärksamhet och erkännande till arbetstagare eftersom det ökar deras självförtroende och ökar deras motivation för att fungera bra på arbetsplatsen. Dessutom ger erkännande kommunicerar vad som fungerar och vad som inte finns på ett kontor eller på arbetsplatsen. Biztrains hemsida antyder till och med applåderande arbetare som fungerar bra på arbetsplatsen, så andra tar del i erkännandet.

One-on-One mentorskap

Coaching eller mentorskap på arbetsplatsen är en annan effektiv metod att kommunicera vad som förväntas för en viss position utan att vara bossig eller krävande. Att erbjuda mentorskap eller coaching till dina anställda visar att du bryr dig om sitt arbete och resultatet. Se till att positiv coaching händer offentligt så att andra anställda noterar vad som är önskat eller önskat.

Lovande arbetare

Berömda arbetstagare är något annorlunda än erkännande. Att lova ger helt enkelt någon en klapp på ryggen för arbete som är bra gjort på plats. Att ge några positiva priser ökar förtroendet för arbetstagare och kan bidra till ökad motivation och produktivitet på kontoret. Utsätt inte beröm; ge det när en arbetare gör någonting rätt så han känner igen vad han gjorde rätt.

Ledarskap i Office Inställningar

Främja anställda till ledarroll roller när de visar ledarskapets och ledningens förmåga. Anställda stimuleras av ledarroll, enligt Biztrains webbplats. Ledarroll kan tilldelas varje projekt eller uppgift, vilket innebär att flera anställda får erkännande och möjlighet att leda. Samma hänvisning förklarar att ledarroll roller kommunicerar förväntningar om interna arbeten och processer.

Lagarbete

Laganda och lagarbete, som anställdas bidrag, brainstorming och delning av idéer, är ett annat sätt att kommunicera vad som förväntas. Att arbeta tillsammans i teaminställningar visar hur anställda arbetar med andra anställda och hur man bygger ett förtroendefullt team för att få jobbet gjort.

Populära Inlägg