Riktlinjer för standardoperativa förfaranden

Ditt nya företag är ditt hjärnbarn, och i sannhet bör du behandla det som om du skulle göra en av dina egna barn. Fostra sin tillväxt och titta på det med ett öga för att se till att det går i rätt riktning. Dessutom behöver ditt företag, som ett barn, struktur och ett exempel att följa. Du kan fylla detta behov genom att upprätta en uppsättning standard operativa procedurer.

Identifiering

Miljöskyddsmyndigheten (EPA) definierar standard operativa förfaranden som "en uppsättning skriftliga instruktioner som dokumenterar en rutinmässig eller repetitiv aktivitet följt av en organisation." Chefer presenterar vanligtvis arbetssätt i skriftligt format för anställda och chefer som referens och dokumentet kan gå igenom en serie uppdateringar när företag och näringsliv förändras.

typer

Företagsägaren kan upprätta en uppsättning standard operativa förfaranden för att täcka nästan alla aspekter av verksamheten i samband med upprepade aktiviteter. Till exempel kräver tillverkningsprocessen en strikt uppsättning driftsprocedurer för att säkerställa att identiska produkter rullar av aggregatet i tid och i gott skick. Anställda som ansvarar för beställning av leveranser till företaget gör det enligt bolagsstandarder och krav. Dessutom kan arbetstagare i företagets fraktavdelning ha en uppsättning rutiner för att styra processen att förpacka varor, märka dem och förbereda dem för leverans.

fördelar

Standard operativa procedurer hjälper till att säkerställa en hög kvalitetsnivå för affärsverksamhet bakom kulisserna utöver de faktiska produkterna eller tjänsterna som erbjuds av företaget. Närvaron av en uppsättning företagsoperativa förfaranden ger anställda, kunder och leverantörer större förtroende för företagets professionalism. En skriftlig handbok är också ett träningsverktyg som företagsledare kan använda, gör träningsprocessen för nya anställda mer effektiv och grundlig.

Riktlinjer

Det är upp till företagets ägare att bestämma hur man organiserar sina egna standardprocedurer, men gemensamma avsnitt omfattar omfattningen (syfte och beskrivning av förfarandet), sammanfattning av processen för att slutföra proceduren, förtydliganden, varningar, personalansvar, utrustning krävs, och slutligen, en steg för steg detaljerad förteckning över förfarandet. En skriftlig handbok bör också innehålla information om företagets engagemang för kvalitet och motsvarande kvalitetskontrollförfaranden.

Genomförande

Efter att ha skrivit standard operativa procedurer är nästa steg att genomföra proceduren. Skicka ut informationen till alla berörda parter och svara på eventuella frågor som rör förfarandet. Efter genomförandet granskar man regelbundet för att säkerställa att alla arbetstagare följer riktlinjerna och gör sedan justeringar efter behov.

Populära Inlägg