Så här visar du en linjal på PowerPoint 2007

Alternativet Härskare i PowerPoint 2007 visar en mätguide längst upp och höger om skapningsfönstret. När du flyttar markören följer PowerPoint rörelsen genom att placera en positionsguide på varje linjal. På samma sätt när du flyttar ett alternativ spårar platsguiderna objektets rörelse för att hjälpa dig att justera eller flytta alternativen korrekt. Detta ger dig exakt kontroll när du skapar dina företagspresentationer.

1.

Öppna din presentation i PowerPoint 2007.

2.

Klicka på fliken "Visa" och kolla "Linjal" i Visa-gruppen. Alternativt högerklickar du på ett tomt område i en bild och väljer "Linjal".

3.

Välj alternativet "Linjal" igen för att ta bort linjalen.

Populära Inlägg