Så här skriver du in intäkter i QuickBooks

I QuickBooks kan du spåra intäkter genom att skapa objekt och använda de objekten varje gång du gör en försäljning eller genom att skapa ett inkomstkonto. Genom att skapa ett konto kan du skriva ut en rapport över finansiell inkomst eller en rapport över finansiell ställning. Du kan skapa konton för särskilda typer av intäkter - till exempel ett konto för licensavgifter - eller skapa ett brett konto som spårar intäkter och kostnader. Dessutom kan du skapa objekt om du vill ha mer detaljerade inkomstrapporter om specifika typer av intäkter. Till exempel, inom licensavgiftskonto, kan du ha olika typer av licensiering. Skapa ett specifikt objekt för varje licensalternativ ger dig specifik information om intäkter från licenskontot.

Skapa intäktskonton

1.

Klicka på menyn "Listor" och "Kontoplan".

2.

Välj "Konto" och "Ny".

3.

Klicka på fältet "Typ" och välj "Inkomst". Klicka på "Fortsätt".

4.

Fyll i fälten "Namn", "Beskrivning" och "Memo". Markera rutan "Subaccount Of" och välj förälderkontot i rullgardinsmenyn, om tillämpligt. Klicka på "Spara & Stäng" eller "Spara & Nästa" om du vill lägga till ett annat inkomstkonto.

Skapa objekt

1.

Klicka på menyn "Lists" och "Item List".

2.

Välj "Item" längst ner på listan och klicka sedan på "Ny".

3.

Välj en objekttyp som bäst matchar den produkt eller tjänst du säljer. Om du anger ett objekt för att spåra intäkter från en tjänst, välj alternativet "Service".

4.

Klicka på rullgardinsmenyn "Konto" och välj det inkomstkonto du vill använda för att spåra föremålets intäkter.

5.

Fyll i de obligatoriska objektfälten och klicka på "Spara och stäng". Om du vill lägga till ett annat objekt klickar du på "Spara och Nästa".

Rekordinkomst

1.

Klicka på menyn "Kunder" och klicka sedan på "Skapa fakturor".

2.

Välj rullgardinsmenyn "Kund: jobb" och välj en kund. Om du redan har skapat en kundrekord visas kundinformationen i avsnittet Bill To. Om inte, ange kundnamnet i fältet Kund: Arbetsplats och tryck på "Enter" -tangenten. Klicka på "Ja" för att använda QuickAdd och ange kundens information.

3.

Verifiera att fältet Datum och Faktura nummer visar rätt information.

4.

Klicka på den första tomma raden i kolumnen Artikel och välj ett objekt från listan. Fältet Beskrivning och ränta fyller i med informationen som du lade till när du skapade objektet. Ange en kvantitet för objektet och klicka på den nya raden i kolumnen Artikel för att lägga till en annan transaktion.

5.

Klicka på rullgardinsmenyn "Skriv ut" och välj "Förhandsgranska". Klicka på "Skriv ut", om så önskas.

6.

Klicka på "Spara & Stäng" för att stänga fönstret, eller "Spara och Nästa" för att skapa en annan faktura. Transaktionerna sparas på det konto du angav när du skapade objektet.

Populära Inlägg