Hur man använder en bokstav för att representera ett värde i Excel

I Microsoft Excel, den välkända och ofta använda kalkylarkprogramvaran, kan du använda bokstäver för att representera värden. Så, till exempel, istället för att subtrahera 5 från 10, kan du subtrahera x från y. Denna funktion är möjlig genom LOOKUP-funktionen, som kan returnera ett värde från ett valt område (en rad eller kolumn) eller en rad celler. Det fungerar inte bara för att använda bokstäver för att representera värden, men också för att använda bokstäver som värden i andra funktioner.

1.

Starta Microsoft Excel på din dator. Programmet skapar som standard ett nytt kalkylblad.

2.

Skriv ett brev i cell A1 och dess motsvarande värde i cell B1. Till exempel "x" i A1 och "3" i B1.

3.

Upprepa processen tills du anger alla bokstäver och deras motsvarande värden, med ett bokstav och värde per rad. Till exempel kan A2 ta "y" och B2 kan ta "5."

4.

Välj en cell där du vill infoga det värde som representeras av brevet.

5.

Skriv in formulärfältet: = LOOKUP ("brev", Af: Bl) Ersätt "brev" med bokstaven som representerar det värde du vill infoga i cellen. Byt ut "Af" med den första cellen som håller ett brev och "Bl" med den sista cellen som har ett värde. Om du till exempel definierade sex bokstäver och deras variabler i de första sex raderna och ville infoga värdet för "x" i en annan cell, skulle du skriva "= LOOKUP (" x ", A1: B6)". Tryck på "Enter" för att visa formelens resultat.

6.

Använd formeln från steg 5 som ett argument om du planerar att använda bokstäverna som en del av andra funktioner. Till exempel lägger denna funktion x och y från exemplen ovan och visar resultatet 8 i den valda cellen: = SUM (LOOKUP ("x", A1: B6), LOOKUP ("y", A1: B6))

Populära Inlägg