Droid kommer inte att synkronisera mina kartor

Android är ett mobilt operativsystem som körs på smartphones från flera trådlösa bärare och tillverkare. Eftersom Android är en Google-produkt kan den synkronisera med Google-tjänster som Gmail, Google Kalender och Google Kontakter. Dessutom kan ditt Google-konto integrera med Maps-appen på din Droid-telefon för att synkronisera de anpassade kartor och stjärnmärkta platser du har ställt in i Google Maps på webben. När du aktiverat synkronisering med ditt Google-konto börjar kartinformationen visas på din Droid-telefon.

1.

Tryck på knappen "Meny" längst ner på din Droid-telefon och tryck på "Inställningar".

2.

Gå till avsnittet Konton och synkronisering i huvudmenyn Inställningar.

3.

Tryck på knappen "Lägg till konto".

4.

Tryck på Google-ikonen från listan med kontotyper.

5.

Peka på den gröna "Nästa" pilen i nedre vänstra hörnet av skärmen.

6.

Ange e-postadressen och lösenordet som är kopplat till ditt Google-konto i lämpliga fält.

7.

Tryck på "Done" knappen för att spara kontouppgifterna.

8.

Tryck på hemknappen längst ner på din Droid-telefon och tryck sedan på ikonen för Maps-appen. När appen laddas börjar den synkronisera dina My Maps-data från Google Maps på webben.

Saker som behövs

  • Smartphone som kör Android 2.0 eller senare

Populära Inlägg