Så här visar du text i två linjer med Crystal Reports

Som standard genererar Crystal Reports sina rapporter med hjälp av enradiga fält. Beroende på vilken layout du valde för dina rapporter kan dubbelspaltfält ibland vara att föredra, till exempel vid hantering av långa datasträngar. Du kan instruera Crystal Reports att visa text i dubbla fält genom att redigera programmets alternativ.

1.

Starta Crystal Reports. Klicka på "File" och välj "Open."

2.

Öppna filen som innehåller databasen du vill skapa en rapport för.

3.

Klicka på "Alternativ" och välj "Editor".

4.

Öppna fliken "Visa" och aktivera kryssrutan bredvid "Rich text." Klicka på "OK".

5.

Välj fliken "Rapport" och skriv "2" i fältet "Linjer att visa". Klicka på "OK".

6.

Klicka på "Generera" -knappen för att instruera Crystal Reports för att generera rapporten.

Populära Inlägg