Hur delas två siffror i en cell för Microsoft Excel

Om din Excel-cell eller rad innehåller två eller flera värden kan du dela upp den data över flera celler. För att Excel ska dela upp värdena måste cellen dock innehålla en avgränsare, ett tecken som anger var det första numret slutar och den andra börjar. Om cellen till exempel innehåller data "123-456" och du vill infoga "123" i en cell och "456" till en annan, ställ in bindestreck eller "-" som avgränsare. Om cellen innehåller "123, 456" anger du kommatecken och mellanslag som avgränsare. Du kan använda guiden "Konvertera text till kolumner" för att dela upp önskade data.

1.

Välj den cell som innehåller data som du vill dela upp, och klicka sedan på fliken "Data".

2.

Välj "Text till kolumner" från gruppen Dataverktyg för att starta guiden "Konvertera text till kolumner".

3.

Välj "Avgränsad" och klicka sedan på "Nästa". Välj lämplig avgränsare från alternativen, eller markera "Övrigt" och skriv rätt tecken i motsvarande fält.

4.

Markera "Behandla efterföljande avgränsare som en" om avgränsarna är sida vid sida, till exempel i fråga om "123, 456." Granska dina ändringar under Data Preview och klicka sedan på "Next".

5.

Ställ kolumndataformatet på "Allmänt" och klicka sedan på "Destination" -ikonen för att ange i vilka celler siffrorna ska visas eller använd standardinställningarna.

6.

Klicka på "Slutför" för att slutföra guiden och separera numren i lämpliga celler.

Tips

  • Om du bara vill hitta kvoten av två siffror, använd framåtstrecket eller "/" -symbolen. Till exempel att dela 10 med 2, skriv "10/2" (utan citat) i cellen och tryck sedan på "Enter".

Varning

  • Informationen i den här artikeln gäller Microsoft Excel 2013. Det kan skilja sig något eller signifikant med andra versioner.

Populära Inlägg