Så här byter du text i Microsoft Excel 2003

Som standard visar Microsoft Excel 2003 lång text på en enda rad, även om texten överskrider cellens bredd. Om inget innehåll finns i de intilliggande cellerna fortsätter texten ovanpå dem. Om det finns innehåll i de intilliggande cellerna är den långa texten avkortad och endast delvis synlig. Excel 2003: s Wrap Text-alternativ adresserar det här problemet genom att automatiskt höja cellhöjden och låta texten ta upp flera linjer i samma cell.

1.

Högerklicka på Excel 2003-cellen som innehåller texten och välj "Formatera celler".

2.

Klicka på fliken "Anpassning" i fönstret Formatera celler.

3.

Klicka på rutan bredvid "Wrap Text" för att placera en kryssmarkering i den.

4.

Klicka på "OK" för att tillämpa alternativet Wrap Text.

Populära Inlägg