Nackdelarna med centraliserad utskrift

Centraliserad utskrift är ett sätt att hantera utskriftsbehov i ett företag med ett antal olika platser. En skrivarserver, som använder programvara för att hantera alla förfrågningar om utskrift från enskilda webbplatser och användare, är baserat på en central plats. Utskriftsförfrågningar från användare når skrivarservern via ett nätverk. Skrivare är också anslutna till skrivarservern via ett nätverk. Ett centralt läge gör det lättare för administratörer att hantera och prioritera utskriftsförfrågningar och minska maskin-, programvaru- och supportkostnader.

Risk

Att hitta en enda skrivarserver på en central plats skapar risk. Om servern misslyckas eller är otillgänglig på grund av underhåll, lämnas hela organisationen utan utskriftsmöjligheter tills servern återgår till normal drift. Om en katastrof, som en brand, inträffade på platsen för den centrala skrivarservern, kan du möta utskriftsproblem under en längre period. Med en distribuerad utskriftsstrategi finns ett antal skrivarservrar på olika platser för att hantera lokala utskriftsförfrågningar. Om en lokal server blir otillgänglig kan användarna få tillgång till alternativa skrivarservrar via ett nätverk, vilket minskar risknivån.

Nätverkseffekt

Centraliserad utskrift ställer stora krav på ditt nätverk. En användare som begär ett stort utskriftsjobb skickar en stor mängd data över nätverket, kopplar upp nätverksbandbredd och potentiellt saktar annan trafik i nätverket. Uppgifterna reser först till den centrala skrivarservern för bearbetning och sedan från servern till en skrivare för produktion, vilket påverkar nätverket två gånger. Några nätverksproblem kan sakta ner utskriftsbehandlingstiderna. För att lösa problemet kan du uppgradera nätverket med ytterligare bandbredd, men investeringen ökar den verkliga kostnaden för centraliserad utskrift.

Lokal kontroll

Kontroll kan vara en viktig fråga om din organisation har ett stort utskriftsbehov. Med en centraliserad utskriftslösning kan dina lokala användare och administratörer inte ställa in lokala prioriteringar. Detta kan leda till förseningar och frustration, såväl som minskad produktivitet och driftseffektivitet. Genom att distribuera lokala skrivarservrar ger kontroll till lokala användare och eliminerar förseningar orsakade av nätverksproblem.

Alternativa lösningar

Lokala skrivarservrar ger lokal kontroll och minskar förseningar, men de ökar kostnaderna. Varje server medför kostnader för hårdvara och mjukvara, samt extra förvaltning, utbildning och supportkostnader. Ett sätt att implementera centraliserad utskrift utan tillhörande nätverksproblem är att använda programvara som komprimerar data och minskar kravet på nätverksbandbredd.

Populära Inlägg