Anställd överbetalningsrättigheter

Även om det är sällsynt, det finns tillfällen då en liten företagare kommer att upptäcka att en överbetalning i lön ges till en anställd. Det kan finnas flera orsaker till detta, inklusive datorfel, ett fel i bokföring eller helt enkelt en glitch. Om en överbetalning har skett har arbetsgivaren och arbetstagaren särskilda rättigheter i denna situation.

Arbetskvalitet

En arbetsgivare får inte minska lönerna för överbetalning om frågan gäller kvaliteten på arbetstagarens arbete. Trots att det är arbetstagarens ansvar att utföra sitt arbete enligt de arbetsgivare som har fastställt en arbetsgivare har arbetsgivaren inte rätt att medge att arbetstagaren inte gjorde sitt jobb och begära återbetalning för överbetalning eller automatiskt ta ut pengar för en överbetalning från arbetstagarens lönecheck.

Antal arbetade timmar

Felaktig rapportering av arbetade timmar är ett allvarligt problem för många arbetsgivare, särskilt de som har frilans eller outsourcade anställda. Om en anställd överstiger antalet timmar som arbetat under en viss löneperiod har arbetsgivaren rätt att sänka sin lön tills överbetalningen redovisas. För att minska detta problem kan tidsklockans tidsövervakningsprogram användas för att korrekt beräkna hur mycket tid en anställd spenderar på att göra sitt jobb.

Frekvens för överbetalning

Att minska lönerna för överbetalning bör inte vara en vanlig händelse. Om en arbetsgivare har en bokföringsfel som orsakar överbetalning eller om fel belopp är uppskattat, måste detta åtgärdas omedelbart efter uppsägning. En arbetsgivare kan inte ständigt begära återbetalning av överbetalningar om det händer regelbundet eller mer än en gång under 90 dagar. Dessutom får en överbetalning inte dras av från en anställdes check om mer än 90 dagar har gått sedan överbetalningen inträffade.

Wrtitten meddelande

En arbetsgivare måste skicka en anställd skriftligt tillkännagivande innan arbetstagarens lön reduceras för att kompensera för överbetalning. Underlåtenhet att göra det kan göra överbetalningsreduktionen olaglig. Arbetstagaren bör skickas skriftligt, och frågan bör diskuteras personligen innan några åtgärder vidtas. Enligt Texas lag måste en anställd skriva ett avtal om att hon informerades om överbetalning, orsakerna till det och villkoren för återbetalning av överlåtelsen. Om undertecknad dokumentation inte tillhandahålls av arbetstagaren, kan arbetsgivaren inte lagligt dra av pengar från en anställds lönecheck.

Populära Inlägg