Faktorer som påverkar prisstrategin

Marknadsföringens fyra Ps - produkt, pris, marknadsföring och placering - är de grundläggande komponenterna i någon marknadsföringsblandning. De beslut du fattar med avseende på alla dessa element kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det finns många faktorer som påverkar hur du ställer priset för din produkt eller tjänst, med några av dem interna och vissa externa, och de flesta kommer att fluktuera över tiden.

Konkurrens

En konkurrenskraftig prissättningsstrategi, där priser för en produkt eller tjänst fastställs baseras främst på konkurrenspriserna, passar bäst för en priskänslig och konkurrenskraftig marknad. Oavsett om du använder den här typen av strategi eller inte, bör du alltid ta hänsyn till tävlingsprisets pris när du ställer in din egen prissättning, om du inte har ett monopol. Om konsumenterna uppfattar din produkt och din tävling är lika värdefull, kan du förlora på en stor väg om din konkurrents pris är lägre än din.

Marknadsbehov

Lagarna för utbud och efterfrågan bör alltid komma i spel när du bestämmer din prissättning. Om en produkt är i hög efterfrågan, särskilt om efterfrågan överstiger utbudet, kan marknaden bära ett högre pris. Omvänt, om efterfrågan minskar, kommer konsumenterna inte vara villiga att betala högre priser. Din prissättning borde förbli relativt stabil över tiden, men du kan lägga kampanjer på plats för att rabatta priset när det behövs.

Brandstrategi

Att ställa in dina priser utan att förstå dina varumärkesmål kan förstöra alla varumärkesbyggande ansträngningar. Ditt pris är en del av din varumärkesbild. Tänk på Walmart, som har byggt hela varumärket kring låg prissättning, eller Tiffany & Co., vars konsumenter förväntar sig högprissättning. Om dina produkters priser inte stämmer överens med din varumärkesbild, kommer du sannolikt att förvirra konsumenterna istället för att konvertera dem.

Kostnad för sålda varor

Om du vill göra vinst på försäljningen av dina produkter måste du ta ut ett högre pris än vad det kostar att du faktiskt producerar och transporterar dem. Kostnaden för sålda varor spelar nästan alltid en viktig roll i någon prissättningsstrategi. Undantaget från detta är om du marknadsför din produkt som en förlustledare. En förlustledare är en produkt som säljs under kostnad som ett incitament för konsumenter att köpa andra produkter till normala priser. Många mobiloperatörer säljer till exempel mobiltelefoner till mycket rabatterade priser så att konsumenterna kommer att logga in för ett av deras mobiltelefonservicepaket.

Populära Inlägg