Twitter Verifierings Email Problem

Konfigurering av Twitter-konto kräver en giltig e-postadress så det finns ett sätt att kontakta dig när du har ny kontoaktivitet - nya följare, ett omnämnande eller ett nytt direktmeddelande, till exempel. Om du inte lyckas verifiera din e-postadress - eller om ett gult emailfel visas när du loggar in på ditt Twitter-konto - finns det några möjliga lösningar.

Några ställen att titta på

Logga in på ditt Twitter-konto och se till att du har angett din e-postadress korrekt. Klicka på länken "Försök att skicka meddelande igen" i den gula varningen som visas, för att starta ett annat verifieringsmeddelande. Logga sedan in på ditt e-postkonto och se om du har fått något nytt från Twitter - och kolla även dina spam-, skräp- eller bulkpostmappar.

Använd en annan e-postadress

Twitter föreslår att du använder en annan e-postadress om verifieringsproblemet kvarstår, fortsätter med att ange att stora webmailleverantörer som Gmail och Yahoo sällan presenterar leveransproblem. Även om du använder det andra kontot för inget annat kan du sedan konfigurera vidarebefordran från webbmailkontot till din huvudsakliga e-postadress så att du fortfarande kan behålla en centraliserad inkorg.

Populära Inlägg