Typer av försäljningskvoter

Marknadsföringskampanjer kan innehålla skyltar, annonser, tidskriftsartiklar och bannerannonser, men det är upp till försäljningsgruppen att få sakerna ut genom dörren. För att uppnå detta mål kan säljteam göra alla vanliga saker - kallt samtal och nätverk, skicka brev och inbjudande chefer till evenemang - men även dessa insatser gör ibland inte målkonton. Vid sådana tillfällen kan försäljningskvoter komma till nytta. Plötsligt går försäljningsintäkterna eller försäljningsenheterna och stängningsavtal och drivande intäkter till toppen av varje säljareens dagordning.

Kvotens grunder

Säljare och försäljningsområden måste leverera på intäkter eller volymmål som de är behållna till. Dessa försäljningskvoter är vanligtvis volymen av varor som en säljare ska köpa eller försäljningsintäkterna som hans insatser måste generera varje månad, vecka eller dag. I sin tur bedömer ett företag säljareens prestation enligt sin tendens att träffa eller överstiga kvoten på ett konsekvent sätt. Försäljningskvoten kan delvis beräknas genom information, såsom den tidigare periodens försäljningsnummer, försäljarens lön multiplicerad med en viss faktor eller ett tidigare års mål multiplicerat med en årlig tillväxttakt. Den typ av kvot som ett företag väljer bestäms delvis av marknaden och produkten.

Försäljningsvolymen

Det är vanligt att basera en försäljningskvot på försäljningsvolymen eller försäljningsintäkterna för en kund, produktlinje, region, tidsperiod eller någon kombination av dessa. I många fall implementerar ett företag som säljer en produkt med ett högprispris en kvot på försäljningsvolym dagligen, månadsvis eller kvartalsvis. Om ett företag säljer billiga produkter kan verksamheten införa en kvot för försäljningskvoter. Kvoter kan också ställas in för en grupp produkter, såsom herrkläder eller datorprodukter. Försäljningsvolymmål misslyckas med att mäta antingen vinsten som genereras av en viss säljare eller produktivitet.

Vinst

Bruttomarginalen eller bruttoresultatet utgör också grunden för en försäljningskvot för en filial, en produktgrupp eller en säljare. En bruttomarginalkvot beräknas genom att dras av kostnaden för varor som säljs från försäljningsintäkterna. en bruttovinstkvot beräknas genom att subventionera försäljningskostnader och kostnaden för varor som säljs från försäljningsintäkterna. Ett problem med vinstbaserade försäljningskvoter är att säljpersonal inte har någon kontroll över priser eller tillverkningskostnader, vilka alla påverkar bruttomarginalen. För att öka sannolikheten för att uppnå en bruttovinstbaserad kvot kan en säljare minska kostnaderna, vilket kan påverka hennes försäljning negativt.

Prognos

Ett företag kan basera en försäljningskvot på en kombination av en försäljningsprognos för ett visst geografiskt område och historiska försäljningsdata. Antag exempelvis att region A var ansvarig för 25 procent av föregående års försäljning och försäljningsprognosen för innevarande år är 150 000 dollar. Den nuvarande kvoten för region A kan vara 25 procent av $ 150 000 eller $ 37 500.

Populära Inlägg