Effekter av en inlärningskurva i detaljhandeln

Inlärningskurvan, även kallad produktivitetsupplevelseskurvan, representerar förbättringen av en anställds produktion eller arbetsproduktion, eftersom han lär sig de steg som är inblandade i varje uppgift. Eftersom inlärningskurvan träder i kraft i dina detaljhandelsmedlemmar kan du förvänta dig att se en snyggare, mer organiserad produktskärm, färre misstag som gjorts på grund av bristande erfarenhet och ökad försäljning. Alla dessa saker lägger till ett mer produktivt företag med anställda som är säkra på jobbet de gör.

Fokusera på kunder

När en ny anställd utbildas kan det vara en utmaning att fokusera på att lära sig nya uppgifter och kunder samtidigt. När hon går vidare längs inlärningskurvan behöver den nya medarbetaren mindre uppmärksamhet åt uppdrag som upprepas dagligen, så att hon kan lägga mer fokus på de kunder som din verksamhet tjänar. Ökningen av kundtjänst bidrar till att skapa kundlojalitet och gör att den nya medarbetaren blir bekvämare närmar sig kunder och gör förslag som ökar försäljningen.

Ökning av försäljningen

När en anställd går vidare längs inlärningskurvan och känner sig bekvämare att spendera mer tid hos kunderna, är en naturlig effekt en ökning av försäljningen. Eftersom försäljningen är en viktig del av ditt detaljhandel, är det viktigt att du tillhandahåller utbildning och stöd för att förkorta de inlärningskurvor som anställda behöver innan de kan påverka försäljningsgolvet. Bortsett från företagsövergripande träning kan tilldelningen av en mer erfaren medarbetare att mentorera nya medarbetare hjälpa till att flytta dem längs inlärningskurvan snabbare.

Merchandise Display

Marknadsföring och försäljningsanalys resulterar ofta i tillhandahållande av planlösningar som hjälper dig att placera dina varor för bättre försäljning. Att lära sig varorna går, liksom hur man lägger på eller visar det tar tid och ansträngning från nya anställda. Ju mer erfarenhet en anställd har vid upprättandet eller underhållet av varor, desto lättare blir det. Så småningom är varuunderhållsunderhåll något du vill att anställda ska göra regelbundet tills det blir andra naturen. Detta hjälper till att hålla din butik så bäst som möjligt, samtidigt som de viktigaste produkterna är lättillgängliga för kunderna.

Färre misstag

Misstag från nya anställda är obekvämt och ibland dyr. En anställd som lär sig hur man använder kassaregistreringssystemet snabbt är mindre benägna att göra misstag som leder till förlust av pengar vid försäljningen. Misstänkta priser eller tjänster kan också kosta dina affärskontanter. När nya anställda går snabbare genom inlärningskurvan är det mindre troligt att misstag görs eller upprepas.

Populära Inlägg