Bra exempel på intern branding

När du bygger ett företag är det enkelt att fokusera alla dina varumärkesansträngningar på kunder och externa parter. När du utvecklar ditt företags identitet kan tilldelningstid och pengar för intern branding ha positiva, långsiktiga effekter. Genom att bygga ditt varumärke från insidan ut kan du skapa en stark grund och införa varumärkesvärden på alla nivåer. När all din personal är engagerad och på budskap, kan de bättre skräddarsy sina åtgärder för att stödja varumärkesutveckling.

Kommunikation

Om dina anställda inte har en gedigen förståelse för din varumärkesidentitet kan de inte förstärka den. När du har identifierat ditt varumärkeslöfte, meddelande och visuell identitet, kommunicera dem till hela din personal, från vaktmästarna till cheferna på toppnivå. Prata om hur varje person kan bidra till att bygga varumärket i sina dagliga arbetsuppgifter; Genom att göra så kan du skapa en känsla av ägande och tillhörighet på alla nivåer. När varje anställd är på samma sida när det gäller varumärkesmeddelandet blir de varumärkesambassadörer.

Autonomi

Varje anställd i ditt företag, oavsett vilket jobb de har, har potential att positivt påverka styrkan i ditt varumärke. Genom att ge personal frihet att fatta beslut som stärker varumärket, kan du aktivera positiv åtgärd utan mikromanagement. Låt din personal veta att de har möjlighet att komma med innovativa lösningar så länge de stannar inom budgeten och stödja kärnmärkesidén. Beroende på ditt företag kan det vara så enkelt att erbjuda en trevlig kundupplevelse eller så komplicerad som att ge branschledande tekniska lösningar.

Intern granskning

Ofta sätter företagen ut marknadsförings- och reklammaterial innan de flesta av den interna personalen har en chans att se dem. Hjälp dina anställda att känna sig som värdefulla delar av processen och ge dem insiderperspektivet genom att hålla en intern granskning innan de skickar ut nytt material ut genom dörren. Ha ett möte eller sätt materialet på skärmen i pausrummet och fråga din personal för feedback. chansen är att de har värdefulla förstklassiga insikter om din kundbas som kan göra dina material ännu starkare. Genom att hålla anställda i slingan kan du förstärka känslan av samhället och ge alla en hand i utvecklingen av varumärket.

Träning

För att hålla din personal uppdaterad om den senaste industrins utveckling, genomföra regelbundna tränings- och informationsseminarier. Välj ämnen som hjälper till att stärka sin förmåga att stärka ditt varumärke: nya regler, klientändringar, korsutbildning eller förändringar i varumärket, till exempel. Utnyttja dina anställdas kunskaper på grundnivå med personalledda träningsdagar; tillverkningspersonal kan kanske visa design och marknadsföring personal hur man eliminerar flaskhalsar. Genom att engagera alla kan du förstärka engagemang och skapa en starkare kultur.

Populära Inlägg