Hur man hittar bruttoresultatmarginalen

Bruttomarginalen är en finansiell term som används av investerare för att bestämma ett företags lönsamhet. Investerare använder bruttovinstmarginalen för att utvärdera företagets effektivitet under tillverkningsprocessen. För att manuellt beräkna bruttovinstmarginalen måste du veta bolagets brutto försäljning eller intäkter och kostnaden för varor som säljs för företaget.

1.

Bestäm ett företags kostnad för sålda varor och total försäljning eller intäkter. Antag exempelvis att ett företag har en totalförsäljning på 50 000 dollar och en kostnad på varor sålda till 30 000 dollar.

2.

Beräkna bolagets bruttoresultat. Subtrahera kostnaden för varor sålda från den totala försäljnings- eller intäktssiffran för företaget. Fortsätter samma exempel, $ 50, 000 - $ 30, 000 = $ 20, 000. Denna siffra representerar bruttoresultatet för bolaget.

3.

Dela bruttoresultatet av bolagets totala intäkter. Fortsatt samma exempel, $ 20.000 / $ 50.000 = 40 procent. Denna siffra representerar företagets bruttovinstmarginal.

Populära Inlägg