Så här använder du flera mallfiler på WordPress

Ditt företags WordPress blogg använder en mall för sin design, men den kan använda filer från flera mallar lika bra. Det kan till exempel använda en malls stilmall, men använd rubriken i en annan mall som bättre visar din logotyp. Problemet med blandmallar är att du inte längre kan uppdatera din ursprungliga mall utan att skriva över de ytterligare mallfilerna. För att säkert integrera flera mallar, föreslår WordPress att du lägger till sekundära mallfiler genom att skapa ett barntema.

1.

Navigera till din WordPress rotkatalog

2.

Öppna mappen "wp-content" och öppna mappen "teman" inom den.

3.

Skapa en ny mapp i den här mappen. Namnge den här mappen "barn".

4.

Öppna den nya mappen, högerklicka och klicka på "Ny fil" för att skapa en ny fil. Skriv "style.css" för att namnge den.

5.

Öppna den nya filen och skriv följande i den:

/ Tema Namn: Barnmall: Original /

6.

Byt ut "original" med namnet på din primära mall. Om du till exempel använder WordPress Twenty Eleven-mall, ändrar du den här koden till:

/ Tema Namn: Barnmall: tjugofem /

7.

Skriv följande kod i filen, under föregående kod:

@import url ("../ original / style.css");

Än en gång ersätt "original" med din primära malls namn.

8.

Kopiera andra mallar filer till "barn" mappen för att tillämpa dem på din webbplats.

Populära Inlägg