HR-frågor i försäkringssektorn

Marknadsföring, lagstiftning och tekniska miljöer inom vilka försäkringsbranschen verkar utvecklas ständigt. Detta ställer stora utmaningar för HR-proffsen, vars arbete det är att locka, rekrytera och behålla de bästa människorna att arbeta i en rad olika funktioner.

Konkurrens för personal

Försäkringsbolag konkurrerar med andra sektorer inom finanssektorns arena, till exempel bank och värdepapper, för det bästa och ljusaste bland årets gröda nyutbildade som kan fortsätta hantera företagens portföljer och utveckla innovativa produkter. Branschens huvudgrupp av produkter omfattar livs-, hälso- och fastighets- och skadeståndsförsäkring samt livräntor. För att möta konsumenternas snävare definierade behov skapar de professionella variationer på dessa kärnprodukter. Bland de största utmaningarna som HR står inför är enligt Brian Little, en HR-verkställande direktör i Zürich Insurance Co., att "försäkringsbranschen inte nödvändigtvis är en destination för toppstudenter", vilket kräver större ansträngning och bättre presentation än i någon annan ekonomisk industrisektorerna.

Utveckling av Sales Force

HR spelar en viktig roll när det gäller utvecklingen av ett företags försäljningskraft. En självständig, utåtriktad personlighet är viktigare än en högskoleexamen för försäkringsförsäljningsagenter, även om de också måste kunna utbildas i funktionerna och fördelarna med de produkter som de säljer, och tränare i deras tekniker och stil. HR: s första utmaning är att identifiera, vanligtvis utan referens till akademiska referenser, kandidater som kommer att vara produktiva agenter. Omsättningen är relativt hög bland försäkringsagenter. Vissa lämnar försäljningen helt och hållet, medan andra lämnar försäljningsjobb i andra försäkringsbolag eller någon annanstans inom finansbranschen. När HR-personal uppfyller målet att sänka omsättningsgraden, kommer minskningen av rekryteringskostnaderna att förbättra företagens bottenlinjer.

Teknologi

Teknik spelar en viktig roll i ett försäkringsbolags verksamhet, från utveckling av databaser som används i aktuariella beräkningar till skapandet av marknadsföringsverktyg. I varje företag måste HR arbeta nära informationsteknologifunktionen för att identifiera de specifika färdigheter som inkommande personal måste ha för att kunna göra betydande bidrag från sin första dag.

efterlevnad

Regleringsöverensstämmelse kan verka som en fråga som främst ställer sig inför ett försäkringsbolags juridiska och produktutvecklingsavdelningar, men HR-avdelningarna måste fortlöpande utbilda chefer, särskilt inom området, inom ett brett spektrum av arbetsrättsliga frågor, däribland löne- och lagar för ersättning av administrativ personal och övervakningsproblem relaterade till säljkåren för att behålla sin status som oberoende entreprenörer. Detta är också en betydande rekryteringsfråga, eftersom HR-avdelningar i hela sektorn arbetar för att identifiera kandidaternas benägenhet att bryta mot lagkrav.

Populära Inlägg