Avdelningsstruktur för ett Holdingbolag

Ett holdingbolag är en som existerar endast för att hålla en procent av det totala lagret i ett annat företag eller företag i ett försök att diversifiera eller expandera genom förvärv. Det kan därför påverka de dotterföretag som utgör sin investeringsportfölj. Holdingbolag är flexibla och kan enkelt sälja aktier i svaga företag. Men de är svåra att hantera och kontrollera eftersom många enskilda företag verkar inom deras räckvidd.

Organisationsstrukturer

Organisationsstruktur definierar arrangemanget för interaktion mellan resurser, personer och uppgifter inom en organisation. Den representeras typiskt i form av ett diagram, med roller, titlar och positioner listade på ett kaskad sätt. Det finns många typer av organisationsstrukturer, inklusive den enkla organisationsstrukturen, funktionell organisationsstruktur och divisionstrukturen. Enkla strukturer är vanliga i små, informella organisationer som har en ägare och några anställda. En funktionell struktur är en i vilken teknik, personer och uppgifter är uppdelade i separata funktionella grupper (som ekonomi, verksamhet, marknadsföring, personal), med varje grupp som arbetar oberoende av de andra. En avdelningsstruktur är en där ett centralt företagskontor styr flera autonoma divisioner som har fullfjädrade funktionella komponenter. Varje division fungerar som en separat affärsenhet.

Avdelningsstruktur för ett Holdingbolag

Ett holdingbolag är en typ av divisionorganisation där en enda central företagsenhet kontrollerar ekonomiskt en stor samling av orelaterade divisioner och företag men har liten ledande kontroll eller engagemang. Varje dotterföretag inom holdingbolaget har en funktionell struktur.

fördelar

Enligt Thomas L. Wheelen, författare till boken "Koncept inom strategisk förvaltning och affärspolitik", är ett holdingbolags avdelningsstruktur lämpligt för stora organisationer som har innehav i flera olika bolag som verkar inom olika branscher. Divisionshållande företagsstrukturer är vanliga i turbulenta externa miljöer där centralstyrelsen hanterar budgetar och medel till sina dotterbolag.

nackdelar

Författarna till boken "Strategisk förvaltning" anger att ett holdingbolags avdelningsstruktur uppmuntrar till konkurrens mellan dotterbolagen för resurser på företagsnivå. Toppledningen är inte alltid tydlig på hur mycket myndighet och kontroll som ska ge till divisionschefer. Det finns brist på politisk konsistens mellan divisioner och potentialen för ökade kostnader på grund av dubbelarbete. Enligt boken är en annan viktig nackdel med divisionsstrukturen att det övergripande företaget ofta finner det svårt att upprätthålla en övergripande företagsbild.

Populära Inlägg