Exempel på målinställning på arbetsplatsen

På arbetsplatsen hjälper målinställningen med att hålla medarbetarna motiverade och fokuserade och hjälper verksamheten att köra mer effektivt. Goda exempel på målinställning på arbetsplatsen kan sträcka sig från professionell tillväxt till ekonomiska vinster och bör ge en vision och syfte för alla involverade. Arbetsplatsmålen bör vara realistiska, fokusera på att göra förbättringar, specifika, mätbara och tidsspecifika.

Målberedning

Goda arbetsplatsmål innebär mer än att bara säga att du vill öka intäkterna, motivera anställda eller få fler kunder. När du förbereder mål ska du vara specifik och realistisk om dina önskemål. Till exempel, istället för att säga att du bara vill öka intäkterna, skulle ett bra mål anges att du vill öka intäkterna med 10 procent. Att lägga till "10 procent" -aspekten till målet bidrar till att göra det mätbart. För att göra ett mål tydligare, inkludera en deadline för varje mål. Som ett exempel kan du konstatera att du vill öka intäkterna med 10 procent i slutet av kvartalet. Efter att ha identifierat ett mål, skapa åtgärdssteg som hjälper dig att nå målet.

Organisationsmål

Organisationsmål är de som syftar till att förbättra strukturen för ett företag och företag som helhet. Det är bra att bryta ner stora organisationsmål i mindre grupper för att få dem att bli mindre skrämmande. Ett mål kan exempelvis vara att förbättra den organisatoriska utvecklingen inom ett företag genom att öka medarbetarnas förtroende och motivation, dela upp företagsmål, skapa en kultur av stöd och uppmuntra arbetstagarnas tillväxt. Eftersom organisationsutveckling är ett stort mål, bryter ner tidsfristerna till omedelbara mål, kortsiktiga mål och långsiktiga mål, och inkluderar åtgärdssteg, liksom sätt att mäta varje framgångs framgång.

Anställda mål

Att hjälpa medarbetare att ha en känsla av syfte i ett företag och känna sig motiverad är att det är viktigt för var och en att ha personliga, professionella mål. Det är vanligt att anställda fastställer personliga mål under en årlig granskning, men skapandet och granskningen av pågående och nya mål kan bidra till att öka medarbetarens framgång. Medarbetarnas mål kan omfatta att tjäna en kampanj, få mer ansvar, agera som projektledare, få fler kunder för företaget eller tjäna en företagsbonus. När en anställd skapar mål kan hennes chef visa stöd genom att hjälpa henne att utveckla åtgärdssteg, skapa tidsfrister och fira varje seger.

Finansiella mål

Det är naturligt för arbetsplatsmål att inkludera de som är relaterade till ekonomi. Samtidigt som man skapar kort- och långsiktiga finansiella mål är det viktigt att låta medarbetarna veta visionen och skapa sätt för varje personal att delta. Ett finansiellt mål kan till exempel innefatta att höja $ 10 000 för en välgörenhetsorsak genom att donera 5 procent av vinsten från varje försäljning eller öka försäljningen med 20 procent för att förhindra uppsägningar. Genom att kommunicera vikten av ett finansiellt mål och hur företaget ska använda pengarna är medarbetarna mer benägna att göra företagets ekonomiska mål ett personligt mål. Gör handlingsstegen i samband med finansiella mål som använder och förbättrar medarbetarnas talanger och kreativitet.

Populära Inlägg