Exempel på säkerhetshantering

Arbetssäkerhets- och hälsovårdsverket via arbetslagstiftningen om arbetsmiljö från 1970 ger arbetsplatsens säkerhetsstandarder, som alla gäller för stora och små företag i hela landet. Var och en av dessa standarder är ett element i det större systemet för säkerhetshantering. När dessa standarder implementeras ordentligt inom en organisation är säkerhetshanteringen effektiv.

Riskkommunikation

En praxis för säkerhetshantering som oftast är felaktigt tillämpad av småföretagare än någon annan är kommunikation av kända risker, enligt Business Reference i en artikel "Säkerhet på arbetsplatsen." För att korrekt tillämpa denna standard för säkerhetshantering måste arbetsgivarna inventera alla farliga ämnen som upprätthålls i lokaler, märka alla behållare av farligt ämne och kommunicera med arbetstagare vad de ämnena är, vilka faror de presenterar och hur man säkert kan interagera med dem.

Utrustningsunderhåll

Säkerhets- och hälsovårdsmyndighetens säkerhets- och hälsoprojekt för småföretag identifierar underhåll av utrustning som ett främsta exempel på säkerhetshantering. Utan korrekt arbetsutrustning är hälsan och säkerheten för hela arbetskraften hotad. OSHA-programprogrammet anger att korrekt säkerhetshantering kräver regelbunden inspektion av maskiner, underhåll av personalen om möjligt och uppdragsgivande underhållsarbetare vid behov för att skydda maskinen och arbetarna.

Olycksförebyggande

Referens för företag citerar flera rättssaker som har vunnits av anställda i små och stora företag under de senaste 10 åren för arbetsgivarnas misslyckande att korrekt genomföra olycksförebyggande standarder. Exempel på säkerhetshanteringsförfaranden för att förebygga olyckor som annars kan förebyggas innefattar system för att säkerställa att gångbanor alltid är blockerade, att skydda alla maskindelar som rör sig eller roterar korrekt, ordentligt och på ett adekvat sätt säkerställer tunga eller upphängda maskiner och ger arbetstagare tillräckligt med säkerhetsutrustning och skyddskläder.

Populära Inlägg