Årsredovisning för reklambyråer

Reklambyråer tillhandahåller tjänster från tredje part för företag, producerar annonser och placerar dem i lokala och nationella medier. Annonsbyråer tillåter företag att eliminera behovet av att betala för stora interna marknadsföringsprogram. Stora annonsbyråer är stora företag i sig, med finansiella rapporter som kräver vård och bokföringsexpertise.

Typer av uttalanden

Reklamebyråer måste upprätta samma finansiella rapporter som andra företag. Årsredovisningen tillåter inte bara en reklambyrå att spåra sin egen ekonomiska utveckling, men de säkerställer också att federala bestämmelser och skattkoder följs. Annonsbyråer måste skapa balansräkningar, kassaflödesanalyser, resultaträkningar och ägarens eget kapital. Dessa grundläggande finansiella rapporter är desamma för små, privatägda annonsbyråer och större byråer som har offentligt ägande genom sina aktieägare.

Intäkter och tillgångar

Reklambyråer tar in sina intäkter från olika källor, vilka alla måste redovisas i årsredovisningen. Exempelvis måste ett annonsföretags kassaflödesanalys innehålla intäkter från annonskampanjkommissioner och medieförsäljning till kunder. En reklamebyrås kontanter och investeringar samt kundfordringar (pengar som kunderna är skyldiga till byrån men ännu inte betalat) är alla tillgångar som upptas i balansräkningen som krediter. En inkomsträkning bryter ned byråns inkomstkällor per kategori, vilket visar vilka kunder och marknader som är stora inkomstkällor.

Kostnader och skulder

De utgifter som en reklambyrå betalar i samband med affärsverksamhet framgår också av bokslutet. Eftersom annonsbyråer är beroende av kreativa proffs istället för fysisk produktion, kommer det mycket att vara mycket av sina utgifter i form av lön. Detta inkluderar löner, provisioner och bonusar för anställda och entreprenörer. Skulder eller skulder påverkar ett annonsbyrås balansräkning. De inkluderar skulder, skulder och låneskuld. Efter att ha dragit av skulder från tillgångar kommer ett annonsföretags balansräkning att visa värdet på eget kapital. Om byrået är ett offentligt bolag är det eget kapital, eller byråns värde för aktieägarna.

Menande

En reklambyrås bokslut innehåller betydelse för investerare, potentiella kunder, ledare inom agentur- och reklambranschens analytiker. Exempelvis kan kunder som noterar ett svagt kassaflöde som lämnar en byrå med lite pengar till hands för att betala sina skulder som de kommer att komma att välja att arbeta med en annan, mer stabil byrå på en ny, långsiktig reklamkampanj. Om en byrås resultaträkning visar att mer än hälften av intäkterna kommer från att producera tv-reklam för bilföretag, kan dess ledare formulera en strategi för att driva intäkter från andra typer av kunder och radio- eller onlinemarknader för att diversifiera sina inkomstkällor.

Populära Inlägg