Så här visar du ett bord i HTML med Ajax

Ajax arbetar med HTML-tabeller och XML-data för att visa en lista över poster för dina webbläsare. Istället för att definiera varje HTML-element kan Ajax du ringa tabellfunktioner för att visa poster i rader och kolumner utan att skriva koden för tabellelementen. Ajax loopar genom varje dataobjekt från XML, och du väljer om du vill visa eller dölja data.

1.

Högerklicka på HTML- eller Ajax-filen som du vill använda för att visa tabellen. Öppna XML-filen du vill använda för att hämta data för tabellen. Följande Ajax-meddelande öppnar en XML-fil med en lista över kunder:

ny Ajax.Request ('customers.xml', {method: 'get', onSuccess: -funktionen (transport)}

2.

Hämta en lista med taggar och taggens data. Följande Ajax-kod laddar upp de data du använder för att gå igenom och skapa tabellen:

var customers = transport.responseXML.getElementsByTagName ("kund");

3.

Skapa "för" -loopen som itereras genom varje XML-element. Följande kod visar hur man ställer in en "för" -slinga i Ajax:

för (var i = 0; i <customers.length; i ++) {}

4.

Skapa en tabellrad och cell för att visa dina data. Följande kod skapar rad- och cellvariablerna som ställer in tabellstrukturen:

var rad = $ ('kunder'). insertRow (-1); var cell = row.insertCell (-1);

5.

Lägg till data i tabellens cell. Följande kod lägger till kundnamnet i cellen:

cell.innerHTML = kund;

Populära Inlägg