Vad är Drop Down-täckning på ett paraplyförsäkringspolicy?

Försäkringsskydd är en viktig del av skyddet av tillgångarna i ett företag. Både egendom och skadeståndsansvarsförsäkringar är nödvändiga för att ge tillräcklig täckning. Dessutom kan ett företag använda en paraplyförsäkringspolicy för att tillhandahålla ytterligare täckning och fungera som en förlängning av den primära eller underliggande politiken. Många paraplyförsäkringar har en nedgångsklausul som fyller luckorna.

Kommersiell Allmän Ansvar

En kommersiell allmän ansvarspolitik ger täckning till företagare mot rättsliga krav som härrör från egendomsskada eller kroppsskada. Antag exempelvis att en produkt som företaget producerar skadar en kund. Ansvarsförsäkringen är utformad för att ge ekonomisk täckning för att kompensera rättsliga krav mot företagets ägare. Dessutom kommer skador som uppstår i affärsverksamheten att omfattas av den allmänna ansvarspolitiken. En paraplypolicy är avsedd att ge ytterligare täckning när gränserna för den första politiken nås. När en nedgångsklausul är i kraft, försämras politiken "ner" och tar upp överskottet.

Paraplyförsäkring

En paraplypolicy är en form av överskridande ansvarsförsäkring som går utöver gränserna för den underliggande primäransvarspolitiken. Dessutom kan en paraplypolitik ge täckning för händelser som inte omfattas av principen om primärt ansvar. Paraplypolicyer med en nedgångsklausul kommer att falla ned och täcka luckorna i primärpolitiken eller träda i kraft när kravets gränser för den primära politiken har uppnåtts.

Gränser och luckor

En standardolycka eller ansvarspolicy har en "per förekomst" eller "per krav" gräns och en aggregerad gräns, summan som betalas enligt någon policy. Sänk ner täckningen på ett paraplypolicy sparkar in och ger täckning när gränserna för ansvarspolitiken har nått det maximala. Således fyller en nedläggningsavsättning i en paraplyförsäkringspolicy de luckor i täckning som kan existera i den primära ansvarsförsäkringen. Anta till exempel att en affärsfastighet lider brandskada som också sträcker sig till lokaler bredvid. Om omfattande förluster resulterar kan ägaren eventuellt behöva lämna in en fordran under nedräkningstäckningen på en paraplyförsäkring för att betala för angränsande strukturer.

Följ formuläret

En följesedel försäkringspolicy ger extra täckning och följer bestämmelserna i den underliggande politiken. Denna typ av paraplypolitik kräver vanligtvis försäkringstagaren att upprätthålla den underliggande primära täckningen och faller ner och följer de bestämmelser som beskrivs i ansvarsdekningen. I vissa fall kan emellertid policybestämmelserna falla ned och täcka händelser som annars inte ingår i den underliggande täckningen.

Populära Inlägg