Stöd till vårdcentraler

Den amerikanska regeringen sponsrar många bidrag för att starta eller upprätthålla samhällsomsorg, från sjukhus och kliniker till skydd. Många bidrag riktar sig till att ge finansiering till vårdhem inom vissa områden, till exempel landsbygdsområden eller områden med viss demografi. Vissa bidrag ger också finansiering för vissa utvecklingsområden, som teknisk utveckling eller personalutbildning.

Gemenskapsfaciliteter Grant Program

Community Facilities Grant Program drivs genom USA: s Department of Agriculture (USDA). Programmet ger pengar till anläggningar som är tillgängliga för allmän användning på landsbygden i USA. Faciliteter som är berättigade inkluderar skolor, medicinska kliniker, barnomsorg, polis, brand- och räddningsstationer, sjukhus, bibliotek och samhällscentra. Bidragsbeloppet beror på befolkningen och medianhushållsinkomsten i det område där bidraget kommer att tillämpas.

Stöd till Battered Women's Shelters

Bidrag från US Department of Health och Human Services är tillgängliga för misshandlade kvinnors skydd på indianska reservationer. Detta bidrag görs tillgängligt enligt lagen om förebyggande och tjänsteföreskrifter för familjevåld till indianer, såväl som indianer från Alaska. Programmets mål är att ge ekonomiskt stöd för att starta och upprätthålla resurser som tillåter misshandlade kvinnor att stödja och flytta från våldshushåll.

Small Rural Hospital Improvement Grant Program

Programmet för småbostadssjukhusförbättringsprogram görs genom socialförsäkringslagen. Bidragsprogrammet, tillgängligt via USA: s avdelning för hälsa och mänskliga tjänster, ger sjukhus möjlighet att uppdatera och förbättra tekniska enheter som datorer, utbilda anställda på uppdaterade tekniska enheter och kompensera kostnader för att integrera eller återupplösa föråldrade betalningssystem. Programmet är främst för landsbygds sjukhus som ger hjälp till Medicare och Medicaid patienter.

Populära Inlägg