Hur man kör en Servlet i Netbeans

Netbeans ger programmerare och webbdesigners möjlighet att skapa Java och JSP servlets, som kör anpassad kod i en användares webbläsare. Servlets används huvudsakligen som widgets på webbplatser som kör avancerade applikationer som inte är tillgängliga i enkel HTML eller JavaScript. För att utföra en servlet i Netbeans använder du debuggeren för att köra skript och testa eventuella fel i koden.

1.

Öppna Netbeans-programvaran på din dator. Öppna Java Servlet-projektet i Netbeans för att visa alla källkodsfiler.

2.

Dubbelklicka på källkodsfilen som du vill köra, till exempel startfilen som börjar köra. Vanligtvis är den här filen "main.java."

3.

Högerklicka på projektnamnet i navigeringspanelen till vänster i Netbeans-fönstret och klicka på "Kör". Koden kompilerar och körs i Netbeans debugger.

Populära Inlägg