Så här torkar du partitioner för att rengöra en hårddisk

Windows 8: s Quick Format-alternativ markerar upptagna hårddisksektorer som tillgängliga, men det torkar faktiskt inte filerna som upptar sektorerna. En tekniskt kunnig användare kan fortfarande komma åt och visa filerna tills de skrivs över. Om du är orolig för datasäkerhet bör du avmarkera snabbformat-alternativet, vilket tvingar Windows 8 att skriva över filerna med nollor. Det här alternativet finns i File Explorer-menyn Format, men du kan inte komma åt partitioner som inte har ett tilldelat skrivbrev. Med Diskhantering kan du dock torka alla partitioner.

1.

Tryck på "Win-X" för att visa menyn Windows 8 Utility och välj "Disk Management."

2.

Högerklicka på partitionen du vill torka och välj "Format". Det här alternativet är tillgängligt från textdisplayen längst upp i fönstret eller den grafiska displayen längst ner.

3.

Avmarkera "Utför ett snabbt format". Ange eventuellt ett volymmärke och filsystem om du vill ändra standardvärdena.

4.

Klicka på "OK" och sedan "OK" igen i bekräftelsefönstret. Om du använder den här metoden kan det ta flera minuter eller timmar, beroende på enhetens storlek.

Varning

  • Du kan inte formatera Windows-partitionen med Windows operativsystem.

Populära Inlägg