Vad betyder eskalering i affärer?

Affärsredovisning och planering bör ta hänsyn till effekten av inflation på kostnader. Inflationen är en viktig övervägning när ett företag hanterar flera kontrakt som anger kostnader och intäkter baserat på en inflationsnivå som fastställs vid kontraktsundertecknandet. Escalation kommer i spel när den faktiska inflationstakten skiljer sig från den angivna kursen i kontraktet.

Escalation Clause

Kontrakt, särskilt för materialleverans och för anställning, inkluderar ofta en eskaleringsklausul. Till exempel kan en eskaleringsklausul ange att en anställdas lön kommer att justeras baserat på periodiska inflationsökningar. Klausulen kan kräva att ett företag ger arbetstagaren en årlig löneökning baserat på den faktiska inflationstakten som upplevs i ekonomin. När det gäller kontrakt som gäller leverans av material eller andra produktionsfaktorer möjliggör eskaleringsklausulen prisökningar baserade på stigande inflation.

Escalation Rate

En annan tillämpning av termen eskalering i ett affärssammanhang hänför sig till ökningen av kostnaden för produkter, tjänster och arbetskraft. Denna typ av prishöjning hänför sig i allmänhet till inflationen och redovisningsavdelningar måste överväga denna typ av eskalering vid planering och förberedelse av företagsbudgetar. Denna typ av ökning kan emellertid också bero på utomstående faktorer, t.ex. ekonomiska, politiska eller sociala skäl som medför ökade kostnader för produkter, tjänster och arbetskraft.

Eskalering i allmänhet

Den andra gemensamma användningen av eskalering i näringslivet hänför sig till den bredare definitionen av eskalering. Denna term kan också referera till att öka vikten av någon affärsrelaterad aktivitet eller flytta en uppgift till en högre avdelning inom organisationen. Om en avdelning till exempel inser att ett problem har blivit mycket större och mer involverat än tidigare förväntat, kan den berörda chefen eskalera problemet till en högre avdelning eller person inom organisationen.

Escalation Procedures

Eftersom processen med vikten av att hantera processen att eskalera ett problem inom organisationen, kommer många företag att definiera och genomföra specifika förfaranden för att hantera denna eskaleringsprocess. Detta säkerställer att alla inom organisationen har en medvetenhet om protokollet och att problemet löser sig enligt eskaleringsprocessen. Eftersom kunderelationer kan utgöra ett särskilt känsligt, jämnt flyktigt område för många företag, vill företag i allmänhet definiera eskaleringsförfaranden för avdelningar inom organisationen som handlar med kunder.

Populära Inlägg