Hur man diskuterar dåliga medarbetare när de listar dig som en referens

Att hantera en referensbegäran för en dålig tidigare anställd är ofta knepig. Du kan ge en potentiell arbetsgivare en dålig hänvisning så länge som anledningen inte är en överträdelse av federala eller statliga lagar, enligt Minnesota Department of Human Rights, men den tidigare anställde kan fortfarande försöka retalägga. Titta på omständigheterna för den tidigare arbetstagarens avfyring innan du svarar på en referensförfrågan.

1.

Granska företagets policy avseende referensförfrågningar för dåliga medarbetare. Ditt företag kan ha ett vanligt svar för situationen, till exempel "Allt jag kan säga är att hon jobbat här och vi skulle inte skaffa henne." Följ företagets policy.

2.

Undvik alltför negativ formulering eller anmärkningar om du diskuterar medarbetaren. Medan det är bra att berätta för den potentiella arbetsgivaren gjorde arbetstagaren ett dåligt jobb eller misslyckades med att komma till jobbet i tid, vilket gjorde förolämpande anmärkningar om hans utseende gränsar till förtal. Bjud inte in ytterligare information; svara bara på vad som ställs och hålla fast vid fakta.

3.

Granska lokala lagar om den tidigare anställda hade en våldsam händelse på arbetsplatsen. Du kanske måste avslöja denna information för den potentiella arbetsgivaren.

Varning

  • Svara inte på arg brev, telefonsamtal eller e-postmeddelanden från en tidigare anställd som du gav en dålig referens till.

Populära Inlägg