Så här anger du löneavgift som delad i QuickBooks

När anställda begär en del av sin lön som en levande check medan resten återbetalas direkt till ett förutbestämt bankkonto, kan du ange det i QuickBooks med hjälp av en av två metoder: antingen skapa två separata lönecheckar, vilket kan vara problematiskt eftersom det kan ändra skatt och andra avdrag, eller lägg till en avdragspost till levande checken, vilket är den mer tillförlitliga metoden. Först utföra den direkta insättningen och ange sedan insättningen som avdragspost innan du skriver ut en levande check.

1.

Ange direkta insättningsinformationen som vanligt, men ange bara det dollarbelopp som arbetstagaren vill ha deponerat på kontot. Stäng bekräftelsefönstret. Klicka på "Skicka senare" på snabb dialogrutan om du vill skicka löneavgiften nu.

2.

Behandla en andra lön för resten av beloppet för att skapa en live check. Avmarkera kryssrutan "Använd direkt deposition" i fönstret Betalningsinformation. Detta skapar en levande check för resterande lönekostnad.

3.

Välj "Lönepostlista" från menyn Listor och klicka sedan på knappen "Välj löneobjekt" och "Ny". Välj "Anpassad inställning", klicka "Nästa", välj "Avdrag" och klicka på "Nästa" igen. Nämna avdraget, till exempel "Direkt deposition" och klicka på "Nästa".

4.

Välj det lämpliga kontot i listan med ansvarskonto. Klicka på "Nästa". Välj "None" i listan Tax Tracking Type och klicka två gånger på "Next". Välj "Något" i avsnittet Beräkna baserat på kvantitet och klicka på "Nästa". Välj "Nettobetalning", klicka sedan på "Nästa" och "Slutför".

5.

Fyll i och skicka löneavgiften. Gå till menyn Bank och välj "Skriv kontroller". Ange en manuell kontroll med det konto du valde på listan Ansvarskonto och skriv ut kontrollen.

Populära Inlägg