Sätt en försäljningsavdelningschef kan utnyttja sitt försäljningsteam för att få bra resultat

Ett företag är beroende av försäljningsavdelningens kreativitet och skicklighet för att driva intäkterna. Försäljningschefen arbetar med sin personal för att utveckla effektiva lösningar på kundproblem och skapa sätt att locka nya kunder. Det finns strategier som en proaktiv försäljningschef kan använda för att utnyttja hans säljares talanger och styrkor för att öka övergripande prestanda.

Uppsatta mål

Införandet av mål används av försäljningscheferna för att mäta försäljningsföreningarnas prestanda. Men det kan också användas för att maximera team effektivitet. Genom att använda en lagbonusstruktur skapar försäljningschefen en situation där gruppen blir ansvarig för sin kollektiva prestation. Chefen uppmuntrar lagarbete inom gruppen för att hjälpa varje person att nå sin maximala bonusnivå och säkerställa att laget har alla de resurser som krävs för att lyckas. Dessa resurser inkluderar regelbundna produktutbildningar, ett referensbibliotek och tillgång till relevanta internetwebbplatser.

möten

Samverkan mellan säljare i en atmosfär som övervakas av säljchefen kan vara ett användbart sätt att utbyta idéer. Ett veckovis försäljningsmöte där medlemmarna av laget uppmuntras att diskutera eventuella problem som de har med kunder, produkter eller interna supportproblem kan bidra till att skapa en känsla av lagarbete. Det kan också användas som ett sätt för medlemmarna i försäljningsgruppen att uppmuntra varandra och erbjuda förslag för att förbättra prestanda.

Prestationsmätningar

Försäljningspersonal förväntas vara kreativ i strävan efter intäkter, men även kreativa säljare behöver grundläggande kriterier för att använda som utgångspunkt för prestanda. Om din säljpersonal till exempel deltar i utgående samtal varje dag för att hitta nya utsikter, kan du ange en baslinje på 25 samtal per representant per dag. Dina försäljningsförbund har då ett minimum att använda som mätsticka, och du kan uppnå excellens när de överstiger miniminivåerna.

Delegation

När du ger ditt säljteam en aktiv roll för att bestämma sin egen framgång, kan du bidra till att öka medvetenheten om gruppens prestanda. Att delegera ansvaret för aktiviteter som att övervaka kreditproblem med bokföringsavdelningen och upprätthålla noggrann inventeringsinformation från logistik till säljare kommer att göra gruppen mer medveten om hur det går i samspel med resten av företaget. Det hjälper också försäljningsgruppen att få ett mer direkt inflytande på viktiga kundfrågor, såsom kreditgränser och produkttillgänglighet.

Populära Inlägg