Exempel på rörelsekostnader och administrationskostnader

Att driva ett litet företag kräver samma utmatning och inmatning av ett större företag men i mycket mindre skala. Detta inkluderar nödvändiga administrativa och driftskostnader för att göra verksamheten effektiv och lönsam. Driftskostnader är nödvändiga kostnader för att bygga en produkt eller skapa tjänster som ett litet företag säljer till en kund. Däremot är administrativa kostnader kostnader som används för att hålla småföretaget löpande.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är kostnader som utförs av ett litet företag av var och en av sina olika avdelningar för att producera en produkt eller tjänster för kunderna. Exempel på dessa avdelningar är tillverkning, reklam och försäljning. Småföretag har en rad nödvändiga driftskostnader. Ett exempel är att betala för hyran på en byggnad. Detta utrymme är nödvändigt för att producera produkten eller tjänsterna för verksamheten. Ett annat exempel är tillverkningsutrustning. Denna utrustning behövs för att producera produkten som säljs eller att hjälpa till med att tillhandahålla tjänsterna till kunderna.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader är kostnader för ett litet företag på ett mer generellt sätt och inte kopplade till en viss avdelning. Dessa utgifter är grupperade med personer som utför icke-teknisk supportverksamhet för ett litet företag, inklusive sekreterare och receptionister. Ett exempel på en administrativ kostnad skulle vara löner och fördelar för sekreterare och receptionister. Ett annat exempel är kontorsmaterial, telefonräkningar och porto som används för verksamheten.

Skatteeffekter

De flesta drifts- och administrationskostnader som uppkommit under affärsverksamheten visar sig vara rimliga, vanliga och nödvändiga och kan dras av enligt Internal Revenue Code sektion 162. Vissa utgifter betraktas som aktuella och måste dras av under det år de används. Exempel på detta är löner och hyra. Övriga kostnader definieras som kapitalkostnader och måste dras av under en tidsperiod. Ett exempel på detta skulle vara en utrustning som används för att skapa en produkt.

Budgetnedskärningar

Skillnaden mellan driftskostnader och administrationskostnader kan ses i ett litet företag när budgeten behöver sänkas. Administrativa utgifter skärs alltid först. Dessa kostnader kan elimineras utan att skada produkterna eller tjänsterna. Exempel på detta skulle minska storleken på en personalavdelning eller byta från en person som utför receptionisttjänster till ett automatiskt telefonsvarningssystem. Dessa är både administrativa kostnader.

Populära Inlägg