Varför är exklusiv värderbar i detaljhandeln?

En återförsäljare köper varor från en tillverkare eller grossist och säljer dem till konsumenterna. Exklusivitet avser en situation där en viss återförsäljare är den enda som får sälja en viss leverantörs varor. Detta förhållande erbjuder flera olika fördelar för en återförsäljare. Som ett alternativ gör vissa återförsäljare sina egna märkesvaror till försäljning i butiker.

Prissättning Flexibilitet

Om du är den enda återförsäljaren som marknadsför ett visst varumärke, har du flexibilitet i förhållande till en mer konkurrenskraftig situation. Medan du måste överväga de långsiktiga konsekvenserna av din prissättningsstrategi, kan du generellt göra en högre marginal på exklusiva varor. Kunder som vill ha varorna snabbt lär sig att om de vill ha dem, har de bara ett sätt att få dem. Så länge du erbjuder en positiv kundupplevelse och dina priser inte är outlandish i förhållande till ersättare, kan du behålla starka bruttomarginaler.

Återförsäljare Differentiering

Exklusivitet kan potentiellt ge nyckeln till att bygga ett tydligt värdeförslag för dina riktade kunder. Differentiering är signifikant i marknadsföring. Differentiering innebär tydlig kommunikation om någonting du tillhandahåller som är större, annorlunda eller bättre än vad konkurrenterna tillhandahåller. Om din detaljhandel är den enda leverantören av ett högkvalitativt varumärke, kan du utnyttja det faktum i alla dina kampanjer för att vädja till kräsna köpare.

Kund lojalitet

När du väl attraherar kunder kan du utnyttja din exklusivitet för att utveckla lojala relationer. Lojalitet är ultimat i detaljhandeln. Ett lojalt förhållande innebär att en kund har en känslomässig koppling till ditt företag och är ofta villig att offra för att köpa från dig. Om du kombinerar dina exklusiva varumärken med kvalitetsservice och andra positiva attribut kan du få lojalitet. Med tiden tenderar kunderna att koppla exklusiva varumärken med dina detaljhandelsföretag, vilket ökar deras gynnsamma image av ditt företag.

Privat etikettdistribution och vertikal integration

När återförsäljaren äger sin egen tillverkningsanläggning eller kan samarbeta med tillverkare av relevanta varor, kan det producera det som vanligtvis kallas "märkesvarumärke". Många stormarknadskedjor och storboxkedjor som Walmart, till exempel, erbjuder sina egna exklusiva butiksmärken av många föremål. Vissa detaljhandlare engagerar sig i vertikal integration genom att distribuera sina tillverkade varor via andra detaljhandelskanaler. Apple säljer till exempel sina mobilteknologiprodukter via andra butiker och säljer dem via sina egna butiker. Detta scenario gör det möjligt för återförsäljaren att expandera sin marknad genom bredare produkttillgänglighet.

Populära Inlägg